Styrelsen

  • Ordförande Rasmus Nilsen
  • Vice Ordförande Jesper Ritzl
  • Sekreterare Rasmus Svensson
  • Kassör Örjan Almén
  • Ledamot Peter Strid
  • Ledamot Sofie Lappas
  • Suppleant Henrik Johansson
  • Suppleant Niklas Mårdby
  • Valberedning Markus Mellqvist och Fredrik Ewers

Kontakt: kansli@armagedon.se

Comments are closed.