Bli medlem

medlemskort1

Avgifter 2022

Alla avgifter på denna sidan gäller under föreningens verksamhetsår, vilket är årsmöte till årsmöte (årsmötet hålls vanligen under februari månad).

Medlem

Som medlem får du spela, hänga och umgås i våra lokaler, samt har tillgång till vårt stora spelbibliotek. Du får också möjlighet att hyra skåp och passerkort.

  • Person som fyller ≤20 år under 2022: 50,-
  • Person som fyller ≥21 år under 2022: 400,-

Skåpshyra

Du kan även hyra skåp i våra lokaler, så att du slipper släpa dina prylar fram och tillbaka.

  • Stort skåp: 400,-
  • Litet skåp: 100,-

Passerkort

Om du har varit medlem längre än tre månader så har du möjlighet att ansöka om ett passerkort, vilket gör att du har fri tillgång till lokalerna. Sök upp en styrelsemedlem som hjälper dig att lösa detta. Är du 18 år eller yngre behöver du målsmans tillstånd.

  • Passerkort: 50,-

Viktig information

Armagedon följer datainspektionens lagar kring behandling av personuppgifter.

Som förening får vi registrera uppgifter om namn, adress, telefonnummer, förtroendeposter och andra liknande uppgifter som behövs för föreningens administration. Det är också nödvändigt att registrera vilka medlemmar som deltar i olika aktiviteter som föreningen arrangerar.

När du blir medlem i Armagedon så godkänner du att styrelsen använder dina personuppgifter för ansökan av bidrag från olika instanser. Om du motsätter dig detta, eller har frågor, så kontakta styrelsemedlem innan medlemskap tecknas.

Personuppgifter som föreningen tar in kommer aldrig att publiceras, utlämnas till privatperson, eller användas för till exempelvis direktreklam. Dock så kan organisationer vi samarbetar med göra enstaka utskick kring deras egen verksamhet.

Under verksamhetsåret 2022 så planeras ansökningar av bidrag att ske från:

  • Borås Kommun
  • Sverok
  • Studieförbundet Medborgarskolan

Comments are closed.