Studiecirklar

Vad är..?

En studiecirkel är ett återkommande, ledarlett arrangemang, med till större del samma deltagare.


Cirkeln får bestå av 3-20 deltagare (inklusive ledaren). Alla deltagare bör vara fyllda 21 år, eller äldre, under verksamhetsåret. Yngre medlemmar får naturligtvis delta i eventet, men i dessa fall registreras de ej som deltagare i cirkeln.
Träffarna behöver ske minst tre gånger under loppet av ett år. Det högsta antalet rapporterade tillfällen en studiecirkel kan ha är tre träffar per vecka och en träff kan vara upp till 4x45minuter.

En av föreningens vanligaste typer av studiecirklar är våra rollspelsgrupper, då dessa oftast träffas med samma grupp av personer.

Varför?

Som studieförbund kan Medborgarskolan bidra med sitt kontaktnät, verktyg och struktur för att förbättra lärandet. Dessutom ersätter de kostnader som uppstår i samband med lärandet eller som krävs för att lärandet ska äga rum, exempelvis lokalhyra, böcker, material m.m.

Hur gör jag?

För att skapa och registrera en studiecirkel hos Armagedon så måste en återkommande deltagare ta på sig rollen som cirkelledare. Cirkelledare behöver gå Folkuniversitets onlinekurs för ledare. När cirkelledare valts så skall denna maila kansli@armagedon.se med följande:

– Medlemsnummer på deltagare, inklusive ledaren – Alternativt Namn, Personnummer, adress och postnummer på ledare samt deltagare om dessa inte är medlemmar på föreningen.
– Namn på cirkel – Detta namn skall representera cirkelns syfte utan att innehålla ord som spel eller vara stötande/kränkande. Det kan tyckas konstigt att spel inte får användas, men detta kopplas till spel och dobbel.
En bifogad plan som beskriver och förklarar arbetssättet inom cirkeln – För att förenkla för cirkeldeltagarna så har vi tagit fram ett antalet mallar.

När detta skett så kommer cirkelledaren få ett användarnamn och lösenord till Medborgarskolans portal mailat till sig (om detta inte redan innehas). Där rapporterar ledaren och deltagarna cirkelns aktivitet.

Comments are closed.