Styrelsen år 2019

Ordförande: Andreas Carlsson
Vice Ordförande: Andreas Graae
Kassör: Tom Hewitt
Sekreterare: Rasmus Svensson
Ledamot: Jesper Ritzl
Ledamot: Isabella Lowejko
Suppleant: Theodor Düring
Suppleant: Petrus Johansson
Suppleant: Ida Rylöv

Comments are closed.