Styrelsen år 2018

Ordförande: Andreas Carlsson
Vice Ordförande: Dina Bilfeldt
Kassör: Carl Tatti
Sekreterare: Marcus Mellqvist
Ledamot: Ida Rylöv
Ledamot: Petrus Johansson
Suppleant: Theodor Düring
Suppleant: Martin Ulvegärde
Suppleant: Malin Larsson
Suppleant: Tom Hewitt
Suppleant: Joakim Sjöstedt

Comments are closed.