Studiecirklar

Vad är..?

En studiecirkel är ett återkommande, ledarlett arrangemang, med till större del samma deltagare.
Cirkeln får bestå av 3-20 deltagare (inklusive ledaren). Alla deltagare bör vara fyllda 21 år, eller äldre, under verksamhetsåret. Yngre medlemmar får naturligtvis deltaga i eventet, men i dessa fall registreras de ej som deltagare i cirkeln.
Träffarna behöver ske minst tre gånger under beloppet av ett år. Det högsta antalet rapporterade tillfällen en studiecirkel kan ha är tre träffar per vecka.

En av föreningens vanligaste typer av studiecirklar är våra rollspelsgrupper, då dessa oftast träffas med samma grupp av personer.

Varför?

Armagedon använder studiecirklar i bidragssyfte. Föreningen får bidrag för varje enskilt tillfälle en rapporterad cirkel träffas.

Hur gör jag?

För att skapa och registrera en studiecirkel hos Armagedon så måste en återkommande deltagare ta på sig rollen som cirkelledare. Cirkelledare behöver gå Folkuniversitets onlinekurs för ledare. Den förväntas ta 20 minuter. När cirkelledare valts så skall denna maila kansli@armagedon.se med följande:

– Medlemsnummer på deltagare, inklusive ledarenAlternativt Namn, Personnummer, adress och postnummer på ledare samt deltagare om dessa inte är medlemmar på föreningen.
– Namn på cirkel – Detta namn skall representera cirkelns syfte utan att innehålla ord som spel eller vara stötande/kränkande. Det kan tyckas konstigt att spel inte får användas, men detta kopplas till spel och dobbel.
En bifogad plan som beskriver och förklarar arbetssättet inom cirkeln – För att förenkla för cirkeldeltagarna så har vi tagit fram ett antalet mallar.

När detta skett så kommer cirkelledaren få ett användarnamn och lösenord till Folkuniversitetets portal mailat till sig (om detta inte redan innehas). Där rapporterar ledaren och deltagarna cirkelns aktivitet.

Logga in på Folkuniversitetets Hemsida

För mer ingående information kring skörtande av studiecirkel DN_Lathund.

Comments are closed.