Bidragsrapportering

Armagedon samarbetar med Medborgarskolan som är ett studieförbund som ger stöd till folkbildande verksamhet. Förberedelser inför ett spel eller utveckling av våra kunskaper kring ett spel räknas som folkbildande verksamhet. Att spela ett spel är inte i sig folkbildande verksamhet, utan det är allt vi lär oss i samband med det. Verksamheten rapporteras in som workshops, studiecirklar eller kulturarrangemang.

Som studieförbund kan Medborgarskolan stötta upp och ge ersättning för kostnader som uppstår i samband med vårt lärande. Rapporteringen är därför en viktig del för att vi ska kunna ta hand om exempelvis våra gemensamma lokaler osv.

Då Armagedon även söker bidrag från Borås Stad för medlemmar under 21 år bör inte dessa medlemmars medverkan i exempelvis studiecirklar rapporteras in till Medborgarskolan. Detta utgör förstås inget hinder för medlemmar i olika åldrar att delta i samma aktiviteter tillsammans.

Det är föreningens medlemmar som själva håller i studiecirklar, workshops och kulturarrangemang. För att kunna rapportera dessa behöver man gå en cirkelledarutbildning. Du kan hitta mer information om allt detta under menyfliken “Medborgarskolan”.

Vid tekniska problem, maila Medborgarskolan på boras@medborgarskolan.se.
För övriga frågor mailar du styrelsen på kansli@armagedon.se

Comments are closed.