Mall Studiecirklar

Här finner ni mallar till studiecirklar. Var studiecirkel behöver en arbetsplan. Nedan är endast förslag, och kan användas helt, delvis, eller inte alls. I fallet inte alls så har ett tomt dokument bifogats där cirkelledare och deltagare gemensamt kan arbeta fram en egen arbetsplan.

Arbetsplan – Diorama & terräng
Arbetsplan – E-sport
Arbetsplan – Figurspel & målande
Arbetsplan – Filmdiskussion
Arbetsplan – Levande Teater
Arbetsplan – Strategi
Arbetsplan – Tomt dokument
Arbetsplan – Administration
Arbetsplan – CCG

Comments are closed.