Kulturarrangemang

Föreningen har möjlighet att anordna kulturarrangemang. Ett kulturarrangemang är inte en workshop eller studiecirkel, men deltagarna i ett kulturarrangemang kan senare under dagen delta i en cirkel eller en workshop.

Kulturarrangemang behöver vara öppna för alla intresserade. Det innebär att deltagare som är nyfikna på träffen behöver bjudas möjlighet att deltaga. Ett kulturarrangemang kan dock vara begränsat av ett bestämt antal platser. Föreningen Armagedon använder vår hemsida för utlysandet av kulturarrangemang, även om dessa sedan också kan komma att omnämnas på andra kanaler så som Facebook eller vårt forum.

Kulturarrangemang är ledarledda, någon form av kunskap eller kultur behöver förmedlas. Exempelvis i form av föreläsning eller föreställning. Minst fem deltagare eller åskådare behöver närvara.

Ett kulturarrangemang varar i minst 30 minuter.

Om du har frågor kring kulturarrangemang, kontakta styrelsen

Comments are closed.