Motion gällande ändring av stadgar 2020

Startat av mlkr, oktober 20, 2019, 19.58

Föregående ämne - Nästa ämne

Spiff Rymdspionen


Tycker förslaget på de nya stadgarna ser väldigt bra ut. Framför allt så är de enklare att förstå sig på. Det som skrivs nedan av mig är inte super konkret, men jag tänkte ändå bolla lite tankar.

Citat1.2   Föreningen är en ideell opolitisk organisation vars syfte är att främja spelandet av   konfliktsimulerande spel och rollspel samt verka för att främja hälsa och folkbildning.

Vill flika in att jag tycker det är bra att detta står med, även om jag gärna skulle vilja se det mer definierat; speciellt hälsa- och folkbildningsbiten Jag förstår att det troligtvis är en kvarleva från föreningens födelse, men det känns samtidigt mer och mer relevant ju större föreningen blir. Ju flera medlemmar desto fler viljor som drar åt olika håll, så vad föreningen gör och vilka den är till för skulle i framtiden kunna bli en mycket mer relevant fråga.

Citat1.4   Föreningens verksamhetsår sammanfaller med styrelsens mandatperiod. Räkenskapsåret löper från den 1 februari till och med den 31 januari.

Vi vill absolut behålla brutet räkenskapsår. Så länge föreningen inte deklarerar och är skattebefriade så är finns det bara fördelar med att räkenskapsåret är så likvärdigt med styrelsens mandatperiod som det går.

Citat4.2   Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte.

Av nyfikenhet, varför behöver revisionsberättelsen vara styrelsen tillhanda alls? Det viktiga är ju att revisorerna kan granska styrelsen innan årsmötet. Under denna granskning så kommuniceras det ju om något är oklart, så som att det skulle saknas protokoll. När revisionsberättelsen väl är skriven så är det ju årsmötet den skall presenteras för.


Tillägg:


Jag skulle vidare gärna se en regel för att medlemskap inte säljes direkt angränsande till medlemsmöte, kanske inbäddat i en redan existerande punkt. Direkt angränsande kan ju tolkas av styrelsen, men andemeningen för mig skulle vara att det inte säljs innan medlemsmötet, samma dag.

Jag undrar också om vi bör ta med något om åldrar i föreningen, då bredden är betydligt större nu än för några år sedan. Kanske under punkt 1.2; kring vad föreningen gör och vilka den riktar sig till. Kan till exempelvis alla åldrar bli invalda inom styrelsen? Är detta direkt lämpligt även om det beslutas av årsmötet? Kan till exempelvis en 14-åring väljas till firmatecknare? Kanske bör det tas med att medlemmar måste vara 8+ år (enligt Borås kommuns bidragsbestämmelser om detta inte är ändrats på senare år), men att de under 8 är välkomna i målsmans sällskap utan att behöva teckna medlemskap.

En fråga som bollas fram och tillbaka är huruvida suppleanter bör ha rösträtt. Jag backar helt det som Marcus skrev att det rör sig om en ansvarsfråga; man kan inte både ha rösträtt, men sedan enligt lagar vara friskriven från att bära ansvaret av de fattade besluten. MEN, ett alternativ skulle vara att vi ändrar 3.1 som nämner att styrelsen består av två ledamöter och minst en suppleant till istället 'minst två ledamöter och suppleanter ej överstigande antalet ordinarie ledamöter'. På så vis kan föreningen ha 0 suppleanter (vilket jag inte kan hitta några regler kring att en ideell förening inte får ha), samt fler ledamöter än två om det skulle kännas lämpligt för året. Det gör att en person som önskar sitta i styrelsen under årsmötet (eller innan) kan luta sig mot det val av post som passar denne bäst. Det kan ju faktiskt vara så att det finns nykomlingar till styrelsen som skulle känna sig bekväma med att under ett första år inte ha rösträtt.   
"Det finns tillfällen när inte ens mina turrymdskeppskalsonger hjälper."

mlkr

Hej Carl,

Tack för bra inlägg :)

Angående 1.2
Den kommer jag inte röra inför mitt kommande förslag. Det jag först och främst har siktat på är en omflyttning av stadgar för att ge dem ett bättre och tydligare flöde. Det har sedan växt till att förtydliga och förbättra där jag anser att så har kunnat ske utan att ändra andemeningen. En ändring av nämnda stadga kanske är aktuell eller kan bli, men för att ge sig på det arbetet tror jag vi skulle behöva en föreningsövergripande diskussion om vad föreningens framtid ska fortsätta vara.

Angående 1.4
Jag är för dåligt insatt i för och nackdelarna. Jag vet det du har sagt, och jag vet att kommunen undrar varför vi har det. Det här kanske behöver utredas mer innan en ändring från nuvarande läge sker?

Angående 4.2
Min tanke är att revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda i det fall oegentligheter förekommer. Att de då ska få tid på sig att förbereda information och därmed kunna reda ut eventuella frågetecken, eller faktiskt få stå till svars för vad än de måhända har tagit sig för som revisorerna slår ned på. Detta för att årsmötet sedan med bästa möliga information ska kunna ta ett beslut om huruvida man beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet eller ej.


Ska kika på övriga förslag också och hoppas hinna arbeta fram ett färdigt förslag inför årsmötet. Börjar bli bråttom och Januari är alltid kaos med 2-3 födelsedagar och övrigt. Samt att man kanske inte vill lägga all sin tid på föreningen, hur kul det än må vara :P
/Veni Vidi Vicious

Usually_Insane

Har vi ett slutgiltigt förslag att lägga fram på årsmötet eller ska vi ha ett möte innan och hamra ut det? Börjar ju närma sig
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

#18
Jag har nu sammanställt vad jag anser vara ett färdigt förslag. Arbetar nu vidare med att innan & inför kommande motion på ett enkelt och tydligt sätt kunna redogöra för vad som flyttats, förtydligats, förändrats, lagts till och fallit bort.
Målet är som innan att nya stadgarna ska fungera så snarlikt som de nuvarande som möjligt. Med ändringar och tillägg där vi ansett det behövas. Samt att de ska vara mycket lättare att hitta i. Tydligt och välsorterat.

Vänligen se bifogad fil. Den nedre av de 2 är aktuell efter förslag från Peter. För de som redan nu vill jämföra så finns våra nuvarande stadgar att finna på föreningens hemsida.
Sov gott, fortsatt trevlig helg!

/Marcus M
/Veni Vidi Vicious

Usually_Insane

Anledningen till att jag satte Ändringar av stadgar och upplösning av föreningen armagedon i början var att om vi lägger till stadgar kommer dessa att påverkas så det måste röstas om 2 gånger, också bör stadga 1.1 ingå i 11.2 annars kan man tekniskt sett ändra namnet på föreningen och sedan upplösa den nya föreningen... ;)
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

Bra input. Jag har nu gått igenom och ändrat om alla hänvisningar till "Föreningen Armagedon" så det enbart står föreningen. För att undvika oklarheter vid en eventuell framtida namnändring.
Det innebär inga ändringar i vad som faktiskt sägs i stadgarna, men gör att vi undviker krångel kring en fuskig upplösning. Jag har uppdaterat bifogad fil i mitt tidigare inlägg.

Angående att flytta ändring/upplösning av stadgar till tidigare i dokumentet. Du har en poäng. Det är ett potentiellt problem om vi utgår ifrån att fler nya stadgar, som ej passar under någon av nuvarande huvudstadgar, ska införas i framtiden.
Det är min förhoppning att det inte ska behövas, men det är en enkel ändring att göra nu innan motionen läggs. Vad tror övriga i tråden?
/Veni Vidi Vicious

mlkr

#21
Vänligen se bifogade filer.
/Veni Vidi Vicious

Usually_Insane

det blev inge förflyttning av 11 och 12 till början av stadgarna då?
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

Jag avvaktar med den ändringen då jag har 2-3 dokument att börja klistra runt i och döpa om... vill se om det finns annat jag måste göra samtidigt. Är inte negativ till den ädnringen dock då den undviker framtida bekymmer.
/Veni Vidi Vicious

Patrik

Ursäkta sena svaret: tycker det ser bra ut
Blood for the blood god.

mlkr

Idag hölls det årsmöte för Armagedon. Även i år lämnades en motion om förnyelse av föreningens stadgar in. Under 2019 har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag som efter mindre ändringar blev godkänt under dagens årsmöte.

Utifrån befintliga stadgar behöver vi dock ta ännu ett positivt beslut om förnyande av stadgar under ett extrainsatt årsmöte. En kallelse kommer ut i vanlig ordning.

I egenskap av ledande i arbetet med att förnya föreningens stadgar så bifogar jag det förslag som idag fick ett första godkännande. Jag vill rikta ett stort tack till alla de som vart med och arbetat på och lämnat synpunkter på det nya förslaget.

Med förhoppning om att nästa årsmöte ger positivt besked, tjo!
/Veni Vidi Vicious

mlkr

#26
Herr Tatti satte griller i huvudet på mig och jag har till o från grubblat över följande:

Citat från: Spiff Rymdspionen skrivet januari 08, 2020, 11.47
Vill flika in att jag tycker det är bra att detta står med, även om jag gärna skulle vilja se det mer definierat; speciellt hälsa- och folkbildningsbiten Jag förstår att det troligtvis är en kvarleva från föreningens födelse, men det känns samtidigt mer och mer relevant ju större föreningen blir. Ju flera medlemmar desto fler viljor som drar åt olika håll, så vad föreningen gör och vilka den är till för skulle i framtiden kunna bli en mycket mer relevant fråga.

Återbesöker denna funderingen då det är en bra fråga som borgar för en riktigt intressant diskussion. Som utgångspunkt tänkte jag det är bra om man läser det som står i följande länk:
http://www.voluntarius.com/Foereningens-aendamaal.htm

Armagedon's ändamålsparagraf lyder:
§1.2 Föreningen är en ideell opolitisk organisation vars syfte är att främja spelandet av konfliktsimulerande spel och rollspel, samt verka för att främja hälsa och bildning.

Jag tänker att vi nog inte behöver skriva om eller ändra något i stadgan, men det vore helt klart intressant att det skapas något slags föreningsövergripande konsensus om tolkningen av stadgan.
Jag ser det som att vi då har 3 stora frågor att få fram svar på:

- Vad innebär det att vara en opolitisk organisation? Det är exempelvis inte samma sak som att vara politiskt obunden. Vad svaret blir skulle kunna avgöra hur och var föreningen kan agera och delta.

- Hur/var/när & för vilka ska vi främja "spelandet av..." ? Vad har vi för verktyg & resurser för att göra detta?

- Främja hälsa och bildning. Den kanske luddigaste delen av vår ändamålsparagraf?
Vad för slags hälsa talar vi om? Mental hälsa? Fysisk hälsa? Andlig hälsa? Är det ett allmänt positivt hälsotillstånd vi vill få till? Hur/var/när?
Vad för slags bildning åsyftas? Allmänbildning? Folkbildning? Bildning i specifika ämnen typ krigshistoria, popkultur, föreningensdrift osv?

Vilken eller vilka delar av ändamålsbeskrivningen som ska väga tyngst är också något som bör tas i beaktande.

Det här är förstås ett särdeles torrt ämne med förmodligen få intresserade medlemmar... Men alla har väl lite konstiga böjelser åt det ena eller andra hållet. Det här är en av mina som ni säkert märkt.
Någon som är intresserad av fortsatt utbyte av tankar och idéer?

/Marcus M
/Veni Vidi Vicious