Viktig information inför medlemsmötet på Söndag 15/10

Startat av carlsson, oktober 15, 2019, 15.57

Föregående ämne - Nästa ämne

carlsson

På söndag är det som alla vet dags för medlemsmöte, med fokus på nästa års medlemsavgifter. Vi kör igång kl 13 i föreningens lokaler!

Styrelsen vill i detta nu meddela alla medlemmar om att vi har fått indikation på ökad hyresavgift från och med hösten 2020. Detta ställer till det en hel del, eftersom vi inte kan få mer bidrag för hyran än vad vi redan har. Detta leder i slutändan att vi behöver tänka till nu, så att vi går in i framtiden med intentionen att klara en hyreshöjning.

Vi är oerhört glada över att kunna ha en såpass låg avgift som 100,- per år, men det kanske är orealistiskt?

Möjliga scenarion som jag ser det:
1. Vi höjer medlemsavgiften.
2. Vi ökar antalet aktiviteter.
3. Vi får på något sätt mer än 450 medlemmar mellan 6-20 år gamla.

Det ska också tilläggas att kommunen överväger att ändra bidragsreglerna, läs mer här: https://www.boras.se/nyheter/nyheter/tycktillomnyabidragsreglerforforeningslivet.5.1f67b3a316cb30686828dda9.html
Rent konkret ser jag ingen större skillnad dock. Man hade ett förslag på bidrag för  7-25-åringar, men det har dragits tillbaka (det hade annars hjälpts oss mycket). 


I detta nu ser jag den enklaste utvägen att vi blir ännu bättre på att rapportera aktiviteter. Vi är redan nu väldigt bra, men med till exempel följande krav kan vi bli ännu bättre:
- Alla som kommer till föreningen behöver rapportera sin aktivitet.
- Alla medlemmar som spelar eller arrangerar något utanför lokalerna, behöver rapportera sin aktivitet.
- Vi ser till att få lite annan aktivitet också, som t ex föreläsningar eller rena kurser.

Med dessa krav behöver vi bygga ut iPadens funktion något, samt även göra det lätt att rapportera på internet. Detta är påbörjat och klart innan nyår.

Avslutningsvis:
Om någon sitter på en patentidé om hur vi löser detta, eller kanske har några miljoner att skänka, så tar vi tacksamt emot både idéer och pengar! ;)


För styrelsen
Andreas Carlsson
Ordförande

Andreas Carlsson, Borås
ASL-nörd och gammal Armagedon-uv

http://www.aslsweden.com