Twillight 2000 - Unsung Heroes

Startat av Ewers, maj 06, 2009, 13.58

Föregående ämne - Nästa ämne

Ewers

Hej!
Detta är tråden för min nya kampanj som kommer innefatta merparten av de utgivna scenariona till Twillight 2000, vilket innebär ca 20 stycken scenarion. Då jag har för avsikt att spela igenom alla scenariona kommer kampanjen vara något styrd i sina yttre ramar, vilket innebär att spelarna måste vara medvetna om det före kampanjstart.

Jag kommer som spelledare att sköta all "masskommunikation" genom detta forum. Kan man inte kolla forumet regelbundet kan man inte vara med i kampanjen.  :wink: Det innebär att all bokning av speltider mm kommer ske  på denna tråd.

Kampanjen innehåller en grupp spelare och vid eventuellt dödsfall av karaktär har spelaren möjlighet att skapa en ny karaktär.

Spelar klara än så länge är:
Niklas "Nisse"
Torbjörn "Tobbe"
Stefan "Spider"
Mattias
Tamara C
Erik
Mattias
Anders
Andreas

Lördag 16/5 kl 14.00 på Armagedon sker karaktärsskapande.[/size]

Vad man som spelare behöver ha gjort tills dess är att ha läst bakgrundsmaterialet på denna tråd samt funderat på en eller flera karaktärsideer. ALLA karaktärer kommer vara amerikanska medborgare som av en eller annan anledning hamnat i 5:e Mekaniserade InfanteriDivisionen. Karaktären kan alltså vara från vilken bakgrund som helst men kommer att ha blivit "rekryterad till denna enhet i det kaotiska slutskedet innan kampanjen börjar.

/F 8)

Ewers

Nedräkning till Armageddon


1989
Kalla kriget slutar i och med att Warszawapakten upplöses. Samtliga länder som ingick i alliansen, förutom Sovjetunionen, håller fria val och de enda länderna som förblir i kommunistiskt styre är Jugoslavien samt Albanien.

Kina slår brutalt ner reformrörelser till omvärldens förfäran.

USA invaderar Panama i syfte att avsätta Manuel Noriega.


1990
Irak invaderar Kuwait och hela världssamfundet reagerar. Med ett vacklande Sovjet ställer sig en koalition under USA:s ledning och förbereder en FN-sanktionerad, militär aktion.

Tyskland enas och endast Polen höjer en protesterande röst. England, Frankrike, USA och Sovjetunionen garanterar Polens territoriella suveränitet.

Polen och Vitryska Sovjetrepubliken har osämja om sina gränser men man kommer inte fram till mer än att man är väldigt oense.

Sovjettrupper börjar dra sig ut ur Tyskland, Polen, Ungern och Tjeckoslovakien.

AIDS är ett allvarligt problem i Afrika, främst i Centralafrika och Södra Afrika. I Asien misstänks smittspridningen vara stor men man vet ej de egentliga siffrorna.
Europa och de Amerikanska kontinenterna är hittills relativt förskonade.

1991
I januari inleds flygkriget i Gulfen med förödande effekt, i februari inleds markoffensiven och på en månad är Irakutkastade ur Kuwait.

Kroatien, Slovenien samt Bosnien-Hercegovina förklarar sig självständiga och Serbien reagerar med väpnad makt i form av centralstat. Ett krig utbryter som omvärlden anser vara ett inbördeskrig.

Flera Sovjetrepubliker visar tendenser till ökat självstyre och Gorbatjov vacklar mellan glastnos och centralstyre. Ökat missnöje bland militären och politbyrån leder till en överraskande kupp 19:e augusti.
Kuppmakarna har militären i Moskva bakom sig, avsätter Gorbatjov av "hälsoskäl" och tillsätter en 8-mans kommitté. När stora delar av parlamentet samt lojala militära enheter förskansar sig i parlamentsbyggnaden stormar man med KGB-trupper i täten. Över 800 dödas, däribland Yeltsin, och inga mer protester hörs i Moskva.
I övriga Sovjet försöker Vitryssland, Ukraina samt Baltstaterna motsäga sig det nya styret och förklara sig självständiga men tvingas ge upp dessa tankar under hotet från militären.

I Centralasien ökar etniska och religiösa oroligheter, framförallt i Sovjetunionens delar.

1992
Bosnien förklarar sig självständigt och kriget i forna Jugoslavien blir allt blodigare. Världssamfundet väljer att ignorera rapporter om etnisk rensning och mediebevakningen är tämligen begränsad.

Tjeckien och Slovakien bildas då Tjeckoslovaken delar sig utan blodspillan.

I Italien uppdagas enorma kopplingar mellan maffian och regeringen vilket leder till en politisk kris, lågkonjunktur, inflation och allmänt missnöje.

Oroligheterna i Centralasien trappas upp och får ett ökat religöst inslag, framförallt av fundamentalistiska muslimer. Sovjetunionen tvingas skicka militär förstärkning till området. Oberoende militära observatörer börjar använda ord som "inbördeskrig".

Flera av Afrikas stater upplever inre oroligheter som direkt kan härledas till problematiken kring AIDS. Omvärldens representanter tenderar att isolera sig allt mer i de områden av Afrika där man opererar.
I Sydafrika höjs röster om att stänga sina gränser men inget händer.

Demokraten John Tanner (Kalifornien) väljs till president och den första kvinnliga vicepresidenten tillsätts. Han utlovar åtgärder mot droger och det försämrade infrastrukturen på bekostnad av försvarsmakten.

I Sydamerika har en relativ stabilitet rått under några år. Endast i Colombia sker en öppen och omfattande rebellverksamhet. Drogkartellerna är dock mäktigare än någonsin och experter hävdar att samtliga Sydamerikas drogsyndikat har påbörjat förhandlingar om samarbete.

1993
Trotts omfattande investeringar i östra tyskland ses ingen ekonomisk ljusning och ett ökat antal högerextremistiskt rörelser kan noteras, främst i östra tyskland. Staten reagerar inte på denna tendens i det politiska klimatet.

Cypern enas och turkiska trupper drar sig tillbaka.

På Balkan fortsätter den blodigaste konflikter Europa sett i modern tid. De som har tur kan fly området men det är allt för få som har sådan tur. Världssamfundet låtsas inte märka att konflikten existerar, trotts förtvivlade hjälporganisationers rop.

Striderna i Centralasien pågår under hela året och mot slutet av året har Sovjets trupper kontroll på städer med inte landsbygden. Veteraner sedan Afghanistan känner igen situationen med fundamentalistiska gerillakrigare på landsbygden.

Presidentens kampanj mot droger har ingen märkbar effekt men uppbyggnaden av infrastrukturen ger mycket nya jobb, vilket gör honom populär.
DEA ökar mängden konfiskerade droger med 250 % men det beräknas bara vara 4 % av totala drogimporten.


1994
Forskare i USA och Frankrike tror sig ha funnit ett vaccin mot AIDS och forcerade försök inleds både på djur och senare på människor.

Tyskland börjar i det fördolda att utöka sin militärmakt, vilket är ett brott mot avtal som landet ingick i samband med sammanslagningen.

I Kina sker en landsomfattande och välorganiserad protest för demokratisering som staten även denna gång slår ner med full kraft på. Dock är protestanterna beväpnade och förberedda denna gång och det tar i vissa provinser månader innan militären återställt ordningen.
Som en följd av de utdragna oroligheterna lämnar inte alla militära ledare tillbaka styret till de civila ledarna utan behåller militärt undantagstillstånd. Centralmakten protesterar men gör ingenting åt saken vilket gör att flera provinser nu styrs av militära krigsherrar, likt forna kinesiska dynastier.

I Centralafrika börjar omvärldens representanter dra sig ur området pga. ökat kaos och kollapsande samhällsstrukturer. Man bedömer att ca 75% av alla i befolkningen är infekterade med HIV eller har AIDS.

President Tanner skickar specialförband till Sydamerikas olika länder för att på plats bekämpa narkotikakartellerna i samarbete med nationernas militärmakt. Vid årets slut har inga märkbara resultat uppnåtts, främst pga. korruption.


1995
Kina ställer territoriella krav på delar av Sovjetunionen och gränsincidenter blir vanliga. Bakom kraven ligger nyfunna reserver av naturtillgångar som kinesiska forskare funnit.
Efter några månaders ökade provokationer från Kinas sida reagerar Sovjet med en fullskalig invasion på Kina, vilket fullständigt chockar omvärlden och Kina. Röda armen tränger djupt in i norra Kina och når de industriella områdena innan kinesiska försvarsmakten hunnit mobilisera. Kinas mobilisering sker dock snabbare än sakkunniga förväntat sig och röda armen finner sig nu omgärdade av en beslutsam folkarmé vilket hindrar fortsatt framryckning.
Kinas motoffensiv är förvånansvärt välplanerad och snart blir flera stora enheter ur röda armén inneslutna, vilket leder till att de måste slå sig ut med en hög kostnad i framförallt krigsmaterial.

Sovjetunionen påbörjar omställningen av landets ekonomi till krigsekonomi och skickar merparten av sina bästa förband till kinesiska fronten.

Vitryssland och Ukraina får stöd av de sovjetiska trupperna stationerade i provinserna och utropar sig som självständiga. Moskva motsätter sig men har inga resurser att stoppa vad som sker.

Som en följd av det osäkra läget i närområdet förklarar Tyskland att man inte längre känner sig bundna till avtalet om begränsad militärmakt. Man börjar öppet utöka sin militärmakt och endast Polen protesterar. Polen flyttar som ett svar trupp närmare gränsen till Tyska gränsen.

Ett spänt läge uppstår mellan Turkiet och Bulgarien som en följd av ett mordförsök på turkiska presidenten utfört av en bulgarisk nationalist. Det är inte Turkiet som reagerar starkt utan Bulgarien pga. av turkisk polis dödar den bulgariske mannen vid mordförsöket.

President Tanners påbörjade satsning på infrastruktur kommer av sig då man i all hast för tillbaka resurser till försvaret som ett svar på konflikten mellan Sovjet och Kina.
Presidenten godkänner att amerikanska specialförband genomför självständiga och hemliga operationer mot drogkartellerna. Med fria händer och utan inblandning av CIA sker en omfattande förberedelse och planering där Special Forces, Force Recon och SEALs samarbetar bra.

Försöken med AIDS-vaccinet i Afrika visar sig mycket framgångsrika och Sydafrikas regering lägger ner enorma summor i forskningen för att få de slutliga försöken utförda i landet.

Världssamfundet har nu lämnat Centralafrika och fullständigt kaos råder i regionen. Ingen tillförlitlig rapportering sker från området.
I Sydafrika sker ett häpnadsväckande enande av folket, oberoende av hudfärg då flyktingströmmarna norrifrån börjar överväldiga landets resurser, vilket leder till att man stänger sina gränser och skyddar dem med brutal beslutsamhet. Detta leder i sin tur till att länderna norr om Sydamerika översvämmas med flyktingar och dras med i kaoset.

Kriget på Balkan når ett stillestånd då gränserna har stabiliserat sig och den etniska rensningen är klar. Olika bedömare tror att mer än 300.000 människor har mördats i etniska rensningar utförda av alla parter i kriget. Serbien och Bosnien-Hercegovina är de starkaste parterna men har inte resurser att besegra de andra parterna.


1996
En ny Warszawapakt bildas av Sovjet, Polen, Bulgarien, Ungern och Tjeckien. Som en direkt konsekvens av att ha fiender i en pakt på båda sidor om sig kapitulerar Vitryssland till Sovjet och Polen utan strid. Till omvärldens förskräckelse delas landet upp mellan Sovjet och Polen och hela regeringen upplöses. Samtliga trupper tidigare trogna Vitryssland skickas till östfronten.

En tysk opinionsstorm rasar efter det att polen tvingat 7 etniskt tyska soldater till vitryssland i ockupanttjänst då de vägrat. Händelsen leder till officiella tyska protester samt truppförflyttningar men besvaras enbart av polska truppförflyttningar.
Efter månader av framprovocerade gränsincidenter, som initialt startades av tyska högerpolitiker och konservativa högre militärer, anfaller 3:e Tyska armén på bred front in i Polen mitt i sommaren.
Polen får snabbt hjälp av Sovjetiska förband stationerade i landet samt av Tjeckien, som en del i Warszawapaktens avtal. Den initiala tyska framgången vänds snart till paktens favör och mot slutet av året hotar man Berlin. Berusad av framgångarna uttalar Tjeckiska och Polska politiker sin intention att annektera tyskland och upplösa dess nation vilket leder till att tyskland vädjar om hjälp från NATO.
Medan de europeiska ledarna i NATO diskuterar vad att göra går amerikanska förband omedelbart till anfall mot Warszawapaktens förband, vilket räddar Berlin från belägring. Canada och Storbritannien följer USA:s exempel medan Danmark och Holland väljer att stå utanför kriget men kvarstår som medlemmar i NATO. Frankrike, Belgien, Italien och Grekland lämnar NATO i protest.

Vid årets slut står frontlinjen ungefär vid gränsen mellan polen och tyskland med trupper från Tyskland, Canada, USA och Storbritannien på ena västsidan. På östsidan står trupp från Polen, Sovjet och Tjeckien.

En gränsincident mellan Ungern (del i Warszawapakten) och Rumänien leder till krigsförklaringar mellan staterna. Detta leder till att Warszawapaktens länder förklarar Rumänien krig och snart anfaller Bulgariska samt Sovjetiska trupper tillsammans med de Ungerska.
Detta leder till att Rumänien söker hjälp från NATO men innan de hinner svara anfaller Ukraina och Serbien till stöd för Rumänien. Detta leder till att Nato erbjuder Ukraina och Rumänien medlemskap i NATO, vilket accepteras.
Detta leder i sin tur till att Turkiet (NATO-medlem) anfaller Bulgarien och har stora initiala framgångar.

Östfronten har stagnerat till en front där sovjet försvarar sig mot till synes outtröttliga kinesiska anfall. Situationen blir allt med ohållbar för de sovjetiska styrkorna som inte får de förstärkningar som behövs för att stå emot den kinesiska folkarmén.

Amerikanska specialförband genomför under årets första hälft en stor mängd välplanerade och kordinerade operationer i flera länder i Sydamerika. När stridigheterna i Europa bryter ut avslutas operationerna i all hast med att man eliminerar så många nyckelfigurer man kan på mindre än två veckor. Detta innefattar även korrupta politiker vilket lämnar ett flertal länder i politiskt kaos. Ett kaos som ytterligare förstärks av en snabbt uppblossande maktkamp mellan olika kriminella fraktioner.

Indien uttrycker under året sitt stöd för Sovjetunionen och strax därefter uttalar Pakistan sitt stöd för NATO vilket är början på ännu ett krig mellan de båda nationerna.


1997
Sovjetunionen har nu fullständigt ställt om sin industriproduktion för krig vilket ger landet en enorm produktion av krigsmateriel.

En sovjetisk invasion som föregås av omfattande luftlandsättningar stoppas tack vare Royal commandos och USMC som kommer till undsättning. Sovjetiska markoffensiven har helt undvikit finskt territorium, någonting som Natos motanfall i syfte att inringa ishavsflottan inte gör. Trotts norska varningar väljer Brittiska och Amerikanska att passera genom norra finland vilket finnarna motsätter sig. Nato tvingas avbryta sin offensiv och drar sig tillbaka till norskt territorium.

Antigrekiska upplopp på Cypern som kräver hårt ingripande för att inte urarta leder till att Turkiet invaderar ön. Detta leder till att Grekland förklarar Turkiet krig och anfaller både på Cypern och på fastlandet. Grekland förklarar Egeiska havet som krigszon och varnar Turkiets allierade (Nato) från att färdas i dessa vatten.

Frankrike och Belgien ingår en försvarsallians och någon vecka senare ingår Italien och Grekland i en likadan allians. Ytterligare någon månad senare offentliggör Spanien och Portugal att man ingått en försvarsallians samtidigt som man anser sig neutrala.

En tre veckor långt sjöslag står i Norska havet i linjen mellan Grönland, Island och Norge. Det är en pyrrusseger där ca 80 % av röda ishavsflottan sänks medan Natoflottan klarar sig något bättre. Sovjetiska konvojbrytare kommer dock igenom till Atlanten och det tar månader innan de har jagats ner till priset av omfattande konvojförluster.
Därefter sänks större delen av den kvarvarande Natoflottan i ett försök att inta kolahalvön då man kraftigt underskattat räckvidd och effekt på det kustbaserade missilförsvaret.

Natos offensiv i östlig riktning går stadigt framåt och vid sommarens början har man trängt in i Vitryskt mark.
Samtidigt är fronten i Rumänien vacklande och vid sommarens början faller den samman, vilket gör att Bulgarien kan vända hela sin armé mot Turkiet, som är hårt ansatt på sin andra front av Grekland.

Nato skickar en undsättningskonvoj mot Turkiet men den sänks av en liten men effektiv grekisk flotta. Nato svarar med att bomba grekiska hamnar och militära installationer, vilket i sin tur leder till att Grekland och Italien förklarar Nato krig.

På östfronten Påbörjar de sovjetiska trupperna en reträtt längs hela fronten och Kina följer upp med alla tillgängliga förband. Utan förvarning bombar Sovjet med kärnvapen mot kinesiska förband längs vägar och i befolkningscentrum. Hela den kinesiska militärmakten samt alla större städer i norra kina utplånas på ett dygn, förlusterna i människoliv räknas i miljoner.
Det kinesiska svaret mot sovjetisk trupp har begränsad effekt då de är väl förberedda och utspridda. Kina svarar även med strategiska kärnvapen men det sovjetiska missilförsvaret gör den kinesiska vedergällningen nästan verkningslös.
Därefter genomför sovjet begränsade strategiska kärnvapenanfall mot energi-, kommunikation och transportcentra i södra Kina, vilket leder till en kollaps av det kinesiska samhället.

På västfronten använder Sovjet taktiska kärnvapen samma dag som de används på östfronten, vilket sammanfaller med att tyska förband passerat gränsen till ryssland. Nato svarar med ett kärnvapen för varje som Sovjet använder.

När trupper från östfronten på senhösten anländer till västfronten börjar fronten pressas tillbaka mot väst. När kärnvapen sätts in mot Rumänien och Turkiet faller deras försvar samman och Warszawatrupper frigörs för offensiver mot Ukraina och Natoförbanden i Polen. Snart tvingas Natotrupperna retirera allt snabbare och man börjar använda kärnvapenattacker på djupet mot kommunikationscentrum och knutpunkter för vägnäten i hopp om att sakta ner paktens offensiv. Sovjet svarar genom att bomba industriella centrum i tyskland med strategiska kärnvapen.

Detta är starten på vad som kommer att kallas som svarta oktober, då både Nato och Sovjet sakta och missil för missil passerar gränsen för kärnvapenutplåning. Båda sidor är rädda för en fullskalig vedergällning med när oktober månad är över har man avlossat de mesta av sina strategiska kärnvapen, de kvarvarande kärnvapnen skjuts av sporadiskt och utan egentlig mening under november månad. I efterhand är väldigt många insatta i hemlighet glada för att nästan alla fartygsbaserade kärnvapen på båda sidor sänkts innan kärnvapen började användas.

Kriget mellan Pakistan och Indien leder till kärnvapenutväxling som inleds av Pakistan. Man siktar in sig på industriella centrum samt indiska kärnvapenförsvaret. Indien svarar med alla kärnvapen man har kvar, vilket är fullt tillräckligt för att de båda ländernas möjlighet att försörja sin befolkning eller föra krig är tillintetgjorda. Lejonparten av den Indiska flottan sänks i kärnvapenattacken då den till större delen låg i hamn.

Även om Afrika träffas av väldigt få kärnvapen faller hela kontinentens infrastruktur samman under året. Endast ett hårt ansatt Sydafrika behåller en fungerande stadsapparat och för första gången ser man vita och svart samarbeta sida vid sida utan motsättningar.

Mellanamerikas oljekällor träffas av kärnvapen men Sydamerika klarar sig tämligen bra och har bara inbördeskrig och allmänt tumult att hantera.

Japan blir kraftfullt bombat och Tokyo blir mer eller mindre utplånat, vilket lämnar landet i totalt kaos.


1998
Vintern är extremt kall vilket medför att alla döda kroppar inte orsakar sjukdomar förrän när de tinar till våren. Kolera, Tyfus och pest sprider sig snabbt bland den svältande befolkningen och skördar katastrofala förluster bland den civila befolkningen. Vid årets början hade de industriella länderna tagit ca 15 % förluster bland civilbefolkningen, när sjukdomsutbrotten dragit förbi är dödssiffrorna bland civila runt 50 % i samtliga drabbade länder.

Frankrike och Belgien, som träffats lättast av kärnvapenutväxlingen börjar översvämmas av flyktingar och stänger därför sina gränser. I syfte att ha lättförsvarade gränser tar man området fram Rehn, vilket görs utan motstånd av befolkningen i området då Frankrike fortfarande har en fungerande regering, någonting man inte kan säga om något av de krigförande parternas länder. En skyddszon på 2 km utlyses runt franska gränsen där man förbehåller sig rätten att skjuta för att döda. Efter en mycket blodig vår ligger zonen öde och utan mänsklig närvaro.

Initialt är samtliga militära förband paralyserade av materielbrist, personalbrist och ren konfusion över vad som hänt och hade det funnits fungerande regeringar hade nog en fred kunnat förhandlas fram. Istället tar den militära träningen över och man börjar så snart man kan ta i tu med de senaste order man fick.
Detta leder till ett förvirrat och okordinerat agerande av flera divisioner. Vilket i sin tur leder till att man i vissa områden genomför truppförflytningar och anfall helt utan högre mening. Mot slutet av året stabiliseras något av en frontlinje som sträcker sig mellan Stuttgart-Frankfurt-Hamburg. Stora fickor av Natoförband är inringade kring industriella komplex när förbanden går i vinterbivack.

På Balkan sker under året febrilt krigande och gränser skiftar om vart annat. Turkiet faller samman helt och upphör att existera mer än som en del av kartan längst i öster.

När USA:s södra gränser anhopas av flyktingar skickar man armén för att skydda gränserna vilket slutar med att man skjuter ner stora grupper av flyktingar. Mexikanska militären går då på offensiven för att skydda mexikanska liv vilket leder till et krig mellan USA och Mexiko. När fronten stabiliserar sig har Mexico ockuperat ca 2/3 av Texas samt södra hälften av Kalifornien.


1999
I USA sker en delning av landet. En civil President väljs och en regering tillsätts men med mycket bristande representation från folket i stort och utan allmänna val. Denna regering kallas i folkmun för Civgov.
Försvarsledningens chef anser att det fortfarande råder undantagstillstånd och kommer att göra så till dess att man kan hålla riktiga val. Denna regering kallas i folkmun för Milgov.
Trupper i landet fördelar sin lojalitet ungefär lika fördelat mellan de olika regeringarna. CIA ställer sig på Civgovs sida medan NSA ställer sig på Milgovs sida.
Båda regeringarna skickar trupper och förnödenheter i form av ammunition och lätta fordon till trupperna i Europa men är av så liten skala att det egentligen inte spelar någon roll.

Året ser väldigt lite stridigheter då de flesta förband slår sig ner i området de spenderat vinter på. Man hjälper lokalbefolkningen med skördar, använder maskinverkstäder till att reparera sin materiel mm. En mindre Natooffensiv i början på året knyter kontakten med de inringade förbanden i sydöstra tyskland.
Det är vanligt att man rekryterar tidigare fångar in i det egna förbandet för att fylla upp vakanser.

Marodörer i form av militära förband blir allt vanligare och inte sällan struntar man i vilken nationalitet det är på sina offer.

2000
Vid början av året kommer order som innebär att 3:e Tyska Armén tillsammans med 11:e Amerikanska Kåren skall genomföra en offensiv in i polen. Då den Amerikanska kåren är mindre bunden till sitt grupperingsområde, med tanke på skörd osv., får den gå i täten för hela offensiven.

Heavy

Jag undrar lite stilla hur ofta det kommer vara speltillfällen för varje grupp samt hur stora grupperna är tänkta att vara.. Är klart intresserad bara det passar in med mitt schema med barn osv.. Kan inte dyka upp den 16:e just pga dom små, men en karaktär ska väl gå att svänga ihop ganska så snabbt vid tillfälle..
I never had enough money or enough privilige to be white!
Im white trash and society better learn how to recognize the difference.

Ewers

Kampanjen är tänkt för en grupp och är just nu full. Skulle det bli avhopp vet jag att du är intresserad Heavy.

Hake, Anders och kanske Erik kommer göra karaktär hemma hos mig på lördag kl 14.00. Är det fler som vill göra karaktär då går det bra.

/F 8)

pannan

Är också intresserad vid ytterligare eventuella avhopp.

Den Gamle

Halloj

Jag tänkte inleda en liten diskussion om vilka roller och kompetenser vi kan tänkas behöva under kampanjen.

Som ni säkert förstår så har världen i stort sett kollapsat så vår grupp kommer att få klara sig med våra egna resurser. Avancerad utrustning som helikoptrar och flyg är numera väldigt sällsynt. Bränslebristen gör att stridsvagnar inte heller är speciellt praktiska (annat än som stationära befästningar).

Förutom "lean-mean combatcocks" tror jag att vi kommer att behöva följande kunskaper till en ganska hög nivå (i fallande behovsordning):
- läkare (minst två, om någon skjuter läkaren)
- mekaniker
- elektriker
- kemist
- sprängämnen
- båtkunskap (många floder är farbara)
- jägare/överlevnadskunskap

Tänk på att det har varit globalt krig och många har blivit inkallade, man kan lätt ha haft en civil karriär innan den militära.

Lite bra info:
http://en.wikipedia.org/wiki/US_5th_Infantry_Division
http://en.wikipedia.org/wiki/Military_ranks#Modern_ranks

Over and out

/Erik
"My center is giving away, my right is pushed back, situation excellent, I am attacking."
Marshal Ferdinand Foch in message to HQ, Marne 1914

Zebulon

Heja flottan!

Personligen är jag litet inne på att bygga en prickskytt från SEAL Team 4 (så armétomtarna får en flottist att häckla ;) ). Om någon är sugen på att multiclassa så är SEAL corpsmen ganska dugliga sjukvårdare/vapenplattformer. Då täcker man läkarrollen OCH dräparrollen. Det är i ett avseende munchkinismo på hög nivå, men det öppnar för en liten bakgrundsidé om tidigare tjänstgöring som jag gärna utvecklar med någon av er övriga (involverar dock lindrigare skador från kampanjstarten).


/böset
TAKE, v.t. To acquire, frequently by force but preferably by stealth.

Gobbos Spider

Jag hade tänkt mig en greasemonkey av rang. För de som inte läst Twilight innan så innebär det en mekaniker. Båtar, bilar, häst och vagn etc... allt kör och fixar Beau-Bob Steele.

Här är hans bästisar förresten.

http://www.3rednecktenors.com/index.htm

Och detta känns han igen på.

1. Your idea of a traffic jam is ten cars waiting to pass a tractor on the highway.

2. "Vacation" means going to the family reunion.

3. You've seen all the biggest bands ten years after they were popular.

4. You measure distance in minutes.

5. You know several people who have hit a deer.

6. Your school classes were canceled because of cold.

7. Your school classes were canceled because of heat.

8. You've ever had to switch from "heat" to "A/C" in the same day.

9. You think ethanol makes your truck "run a lot better."

10. Stores don't have bags; they have sacks.

11. You see people wearing bib overalls at funerals.

12. You see a car running in the parking lot at the store with no one in it, no matter what time of the year.

13. You use "fix" as a verb. Example: I am fixing to go to the store.

14. All the festivals across the state are named after a fruit, vegetable, grain, or animal.

15. You install security lights on your house and garage and leave both unlocked.

16. You think of the major four food groups as beef, pork, beer, and Jell-O salad with marshmallows.

17. You carry jumper cables in your car.

18. You know what "cow tipping" and "snipe hunting" are.

19. You only own four spices: salt, pepper, ketchup, and Tabasco.

20. You think everyone from a bigger city has an accent.

21. You think sexy lingerie is a tee shirt and boxer shorts.

22. You think that deer season is a national holiday.

23. You find 90 degrees F "a little warm."

24. You know all 4 seasons: Almost summer, Summer, Still summer, and Christmas.

25. There is a Dairy Queen in every town with a population of 1000 or more.
I would never die for my beliefs because I might be wrong.

    Bertrand Russell

Martin Larsson

Citat från: "Gobbos Spider"Här är hans bästisar förresten.

http://www.3rednecktenors.com/index.htm

:lol: Var fan hittar du allt junk stefan? :lol:

Thats how the Curnel kind of saw us, an decided that he could make alot of money on us.
He just came from nowhere too, I dunno, he werent at the trailerpark before that. I dunno where he came from?
He came from stage right!
Oh thats right :lol:

Its easier for me to preform infront of a crowd if I just pretend theyre all Roosters...you know...
Naked Roosters?
Naked Roosters :lol:

*couldnt help it, back to topic*
When one person is delusional it's called insanity
When millions are delusional it's called religion

"Never argue with an idiot. They will drag you down to their level and beat you with experience" ㅡ Mark Twain.

Niklas

Vilka gjorde karaktärer i helgen och vad blev det för några?

Ewers

I lördags skapades Bataljonsstabens Underättelsechef (UndC), Kapten William Bensson (Erik Norén). Dessutom skapades de två S.E.A.L.-soldaterna som blev anslutna till bataljonen förra hösten strax före vinterbivacken.
Löjtnant XX (Mattias Hake) och Sergeant (Petty officer 3 class) Joseph Lieberman (Anders Bergström), vilka har fungerat som Kn Williams stab-/span-/prickskytteenhet.

/F  8)

Gobbos Spider

Cletus Foreaux skapades idag. En mekaniker och förare av rang. Samtidigt föddes Missus XX med färdigheter i kreativt materialanskaffande samt kunskap om stora kanoner.
I would never die for my beliefs because I might be wrong.

    Bertrand Russell

Ewers

Då det bara är Flyckt, Tobbe och Nisse som skall göra karaktärer på lördag tycker jag att det är bättre vi sitter hemma hos mig.

Jag kommer dessutom jobba natten till lördag så starttid blir kl 15.00 så att jag hinner sova  ordentligt.

Skulle Andreas mot förmodan kunna på lördag är det naturligtvis ok det med.Kram /F 8)

Ewers

Nisse har gjort karaktär idag. Plutonssergeant XX med lång erfarenhet av stridsfordonsstrid.

Kvarvarande karaktärer som skapas kommer att ha tilldelats 2 plut/C-komp och har en M2A2 Bradley som sitt fordon.


Andreas gör karaktär på fredag och Tobbe & Flyckt på lördag kl 15.00. Nisse dyker upp på lördag för att vara med och fixa utrustning.

Kram /F 8)

Niklas

Platoon Sergeant Anthony "Tony" Fletcher reporting for duty...

----------------------------------------
5 Inf Div / 2 Brig / 1 Bat - 61 Mech Inf Reg/ C Comp / 2 Plut