Guitar Hero 3

Startat av sebbe, april 17, 2007, 20.30

Föregående ämne - Nästa ämne

sebbe

http://www.aftonbladet.se/vss/noje/story/0,2789,1046975,00.html

kan väl sammanfattas typ "omgomgomgomgomgomg"

detta har jag sett fram emot =P
sen finns det EU-mopar
då får man köra i 45

Martoow

Hur långt är det kvar till jul? :D
No expansion without equilibrium
No conquest without control
Pursue success in serenity
and service to the Tau\'va

cracked_open

Det är rätt lustigt hur fängslande GH spelen igentligen är. Men visst jag kan stå över julen och lura GH3  istället med tomten :lol:
If everyone is thinking alike, then somebody isn't thinking.
George S. Patton

Robin

Det är dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan före dan idag!
Jag vann combat med 13.

Jimp

ibland undrar jag hur väldigt lite du kan ha att göra robin...
Ill dance for Gil!!

Robin

Jag gör massor!
Jag vann combat med 13.