Mötesprotokoll 20061022

Startat av Robin, oktober 22, 2006, 14.10

Föregående ämne - Nästa ämne

Robin

Konventsmöte 22/10 2006 – BSK24

§1 Mötet öppnas av konventsordförande Fredrik Ewers. Dagordning godkänd av alla närvarande.

§2 Robin Fredman väljs till mötessekreterare.

§3 Bord & Stolar

Då bord och stolsbrist är ett faktum i den nuvarande lokalen, så skall kontakt tagas med fritidsförvaltningen angående möjlighet att låna/hyra bord och stolar. Pierre Åberg sköter denna kontakt.

§4 T-shirts är beställda, i diverse olika storlekar och färger. Totalt 80 till antalet. Även muggar är beställda.

§5 Jimmy Karlsson har ännu inte hittat en leverantör för pappersarmband för att kontrollera de som betalt inträde. Fortsätter att undersöka i detta ärende.

§6 Kontraktet för hyra av konventslokaler är under utformning av Studentkåren i Borås. Kontanktperson där är Gunilla Héllen. Tillgång till lokalen under hela torsdagen, fram till och med 22:30. Sedan från fredag morgon till söndag kväll.

Studentkåren kommer att kräva en deposition, dock ej säkerställt hur stor denna är.

§7 Koperingsmaskin. Armagedons egna skrivare/kopieringsmasking kommer att behövas användas till detta.

§8 Personallistor för alla arrangemang till Fredrik Ewers skall lämnas in snarast.

§9 Huvudarrangörer

-   Rollspel – Jimmy Karlsson
o   Sven Bergsjö & Sven Karlsson har egna scenarion som de kommer att köra 3 pass var
o   Landhajen scenariot har än så länge inga spelledare.
o   Orcis & Svettis kan eventuellt tänka sig att ordna ett Cthulhu-scenario.
o   Sebastian Öwall kommer att behöva Rollspels-informationen per mail återigen, då den har kommit bort.
o   Föranmälning till rollspelen kommer att ske per mail, ordnad av Jimmy Karlsson.

-   Brädspel – Daniel Johansson
o   Allt är under kontroll, har Daniel meddelat. Han är dock ej närvarande på mötet.-   Figurspel – Robin Fredman
o   Alla arrangemangstekniska detaljer är klara, det återstår scenarion att skrivas för både Warhammer 40,000 och Warhammer Fantasy Battles.
o   Kommer att behöva fler bord och stolar, se post ovan angående Fritidsförvaltningen.

-   Kiosk – Johan Linden
o   Beställning till konventskiosken kommer att göras den 23/10.
o   Ytterligare personal kommer att behövas då det är klart med 9 personer i dagsläget, och Johan vill ha minst 16 personer.

-   Kortspel – Per Odlund
o   Per Odlund ej närvarande. Dock har aktivetet på internet tytt på att allt är ordnat.

-   Reception – Tobias Eliasson
o   Tobias har låtit meddela att receptionen är i princip färdigrekryterad och upporganiserad.

-   Kassör – Per Odlund
o   Per Odlund ej närvarande

-   Städ – Max Krüger
o   Max meddelar per telefon att Piasa kommer. Slutstädet är således ordnat.

-   Säk – Anders Pettersson
o   Ej närvarande, tidigare meddelanden indikerat att SÄK är uppordnat dock.

-   Butik – Kari Mäensivu
o   Gamersvault kommer
o   Wizard Games kommer om de kan ordna personal

-   Webb – Sebastian Öwall
o   Sebastian skall lägga in betalningsstopp f.o.m. måndag, föranmälningstopp kommer att gå in på onsdagen, konventsveckan.

-   Gaderob – Per-Anders Svenwall
o   Per-Anders & Fredrik Ros är klara som gaderobspersonal.

-   Sov/Armagedon – Carl Tatti
o   Carl Tatti, Oscar Johansson och Henric Svensson är klara som personal som kommer att närvara i Armagedons lokaler som kommer att fungera som sovsal.

§10 Bil & Släp. Fredrik Ewers kontrollerar hyra av skåpbil/släp till konventet.

§11 Övriga Frågor.

•   Konventsschema skall komma upp. "Brain" kommer att ordna schema om han får tider från alla arrangemang.
•   Robin Fredman kontrollerar belysning för "bunkern", som kommer att fungera som figurspelsrum.


NÄRVARANDE:
Robin Fredman
Fredrik Ewers
Pierre Åberg
Therese Tengdahl
Kari Mäensivu
Elin Lindén
Marie Näsström
Jimmy Karlsson
Johan Lindén
Jag vann combat med 13.

Anders

SÄK bekräftar full kontroll.

  Ska bara fixa fram radios. Om inte konventet kan avvara 2 av Sveroks iCOMs.