You are Here:
Styrelseprotokoll 2015

Författare (läst 2403 gånger)

Styrelseprotokoll 2015
« skrivet: mars 01, 2015, 19.34 »
 

Ivar

 • Champion Kobold
 • *****
 • 574
  Antal inlägg
 • Karma: +3/-0
  • Visa profil
Styrelsemötesprotokoll för spelföreningen Armagedon 2015-03-01
1.   Mötets öppnande
2.   Närvaro
Oliver Jandermark, Unni Andrén, Marcus Mellqvist, Amanda Rydberg, Anders Ivarsson, Karl Tatti, David Dynefors
3.   Val av justerare
Karl Tatti och Marcus Mellqvist väljs som justerare
4.   Ansvariga
a.   Skåp o Nyckelansvarig
Som skåps o nyckelansvarig väljs Unni Andrén
b.   Kioskansvarig
Vi undersöker möjligheterna att beställa via City och Food hemleverans och avvaktar val av kioskansvarig till nästa möte.
c.   Bidragsansvariga
Kommun, ansvarig: David Dynefors
Sverok, ansvarig: Marcus Mellqvist
Distrikt, ansvarig: Marcus Mellqvist
Studiecirklar, ansvarig: Ola Ståhl
5.   Firmatecknare
Som firmatecknare väljs Karl Tatti 750816-5573, David Dynefors 791022-5551 och Oliver Jandermark 920605-3697 var för sig.
6.   Hemsida och Facebook
Marcus kommer att uppdatera hemsidan i viss utsträckning och sedan lämna över ansvaret för den till en medlem.
Facebooksidan efterfrågar fler inlägg och poster för att få föreningen att verka så aktiv som den är.
7.   Konvent
Marcus kan tänka sig att vara ansvarig men kommer att behöva fler personer som drar ett större lass! Vi behöver ha ca 7 nyckelpersoner.
Vad är konventets syfte? Diskussion om konventets syfte fördes.
8.   Uppföljning
a.   Databasen behöver flyttas
Det behöver klargöras och informeras om vad som kommer att göras och hur det kommer att påverka medlemmarna
b.   Bäckäng förvaring
Finns mycket utrymme i katakomberna på Bäckäng där vi skulle kunna förvara saker som används på BSK. Marcus utreder möjligheterna.
c.   Medborgarskolan
Medborgarskolan hävdar att en av våra dammsugare är  deras.
d.   Ungdomsverksamhet Särlaskolan
Vi fattade förra året beslut om att bedriva verksamhet tillsammans med stadsdel norr. Detta har inte utförts. Vi kontaktar dom och meddelar att vi fokuserar på verksamhet i vår egen lokal och regi under detta året.
e.   Studieförbundet vuxenskolan
Detta behöver ses över nästa möte
9.   Övriga frågor
a.   Investeringspolicy
Vi behöver under året tänka på att inte köpa något som är för hårt knutet till lokalen.
b.   Tillgång till lokalen
Ska vi investera i ett blippsystem? Kostnad: ca 35 000:- Nej inte just nu. Vi har för få nycklar och det är svårt att återfå gamla nycklar. Vad kostar det att bara trycka upp 10-15 nycklar? Unni utreder.
Dörrarna är dåliga, framförallt kioskdörren. Den behöver bytas Andreas Carlsson utreder och genomför.
c.   Kontaktperson
Karl Tatti tar på sig detta.
d.   Lägga upp användare på hitta.sverok.se så att folk kan hitta våra spelkvällar!
e.   Tänk på att medlemskorten ska fyllas i läsligt. Styrelsemedlemmar och personer med kiosknyckel har tillåtelse att sälja medlemskort. Karl kollar om det finns möjlighet att gå vidare med plastkort.
f.   Tänk på att spara alla kvitton och klargöra om man fått ut pengar eller inte.
g.   TV-spelshörnan, mer aktivitet och Oliver ser över hur man kan förnya o aktivera den. Med bland annat högtalare.
h.   Vi godkänner nyckelansökan för, Charlie Larsson, Peter Wahlström, C-G Samuelsson samt Marcus Johansson
10.   Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutades


Ordförande

Oliver Jandermark

Justerare

Karl Tatti

Justerare

Marcus Mellqvist
Om ni stöter på problem så kontakta mig i sista hand.
 

SV: Styrelseprotokoll 2015
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2015, 14.43 »
 

Ivar

 • Champion Kobold
 • *****
 • 574
  Antal inlägg
 • Karma: +3/-0
  • Visa profil
Styrelsemöte för Spelföreningen Armagedon 2015-03-29

Mötets öppnande
Närvaro
   Ola, Ståhl, Karl Tatti, Anders Ivarsson, Oliver Jandermark, Unni Andrén,
Val av ordförande, sekreterare samt 2 justerare
   Oliver Jandermark väljs som ordrörande, Anders Ivarsson som sekreterare och Ola Ståhl och Karl Tatti som justerare
Uppföljning
Databasen ska flyttas. Marcus Mellqvist behöver prata med Patrik Bohlin och Robin Fredman för o kolla Getupdateds erbjudande. Anders Ivarsson Och Tomas Davidsson är villiga att ta över kostnaden för mailen och driften av den om det skulle behövas. Finns inga hinder så flytta databasen till Getupdated.
Förvaring på Bäckäng, Marcus har inte rapporterat något nytt.
Medborgarskolan hävdar att en av våra dammsugare är deras. Marcus är ansvarig.
Studieförbundet vuxenskolan. Vi vill kolla med studiefrämjandet och medborgarskolan för att se deras villkor. Marcus Mellqvist och Ola Ståhl fortsätter att kolla. dubbelkolla med Sverok väst för att hitta “best practice”.
Vi frågar Andreas Carlsson om han vill ta ansvaret under 2015, Vi vill efterfråga att man lägger ut info om när man spelar och är aktiv i lokalen i facebookgruppen, men att facebooksidan används mer i marknadsföringssyfte i samband med konventet
Kioskansvarig. Karl Tatti pratar med Amanda o Marcus för att göra ett test av FOOD hemleverans innan nästa möte.
Nycklar. Unni Andrén skapar ett Kalkylblad för att bättre kunna hålla reda på skåp o nycklar. Samt endast en pärm för att hålla reda på kontrakt. Samt sätter upp en rutin för arbetsgången för kontrakten. Nya nyckelansökningsformulär och nya kontrakt. Oliver Jandermarkfixar.
Dåliga dörrar inget nytt rapporterat
Sista datum för förnyande av skåpskontrakt sätts till sista maj
Medlemskort saknas, vi lugnar oss med försäljning. Ambitioner och storslagna planer finns! Karl Tatti är ansvariga
Ljud för TV-spelshörnan. Oliver har kollat på lite priser och system och har ett förslag. Detta verkar ratas då det verkar lite för billigt och inte klarar av täcka ljudet för den ytan. Ola Ståhl går in och assisterar. Viktigt att det inte läcker för mycket ut i lokalen. Oliver kollar även på lite begagnade konsoler.
5. Aktivera Armagedon. Tomas Davidsson lämnar fram ett förslag på att utöka aktiviten med förslag på datum och aktivteter. Vill att vi ska promotea på facebook aktivteten på Facebook. Tomas mailar Anders Ivarsson.
Hemsidan vi behöver få in en kontaktdel, vad hände med styrelsen AT armagedon.se Det behöver även finnas en sida med styrelsens sammansättning. Andreas Carlsson ansvarig.
 Vi godkänner nyckelansökan för Tomas Davidsson
Mötets avslutande

Ordförande            Oliver Jandermark___________________

Sekreterare             Anders Ivarsson_____________________

Justerare            Ola Ståhl___________________________

Justerare            Karl Tatti____________________________
Om ni stöter på problem så kontakta mig i sista hand.
 

SV: Styrelseprotokoll 2015
« Svar #2 skrivet: maj 31, 2015, 13.02 »
 

Ivar

 • Champion Kobold
 • *****
 • 574
  Antal inlägg
 • Karma: +3/-0
  • Visa profil
Styrelsemöte för Spelföreningen Armagedon 2015-04-26

Mötets öppnande
Närvaro
   Ola, Ståhl, Karl Tatti, Anders Ivarsson, Oliver Jandermark, Unni Andrén, Marcus Mellqvist, Amanda Rydberg
Val av ordförande, sekreterare samt 2 justerare
   Oliver Jandermark väljs som ordrörande, Anders Ivarsson som sekreterare och Karl Tatti och Unni Andrén
4. Uppföljning
Databasen ska flyttas. Patrik Bohlin och Robin Fredman Samverkar för att lösa detta. Anders Ivarsson och Tomas Davidsson är villiga att ta över kostnaden för mailen och driften av den om det skulle behövas. Finns inga hinder så flytta databasen till Getupdated.
Förvaring på Bäckäng, Marcus har inte rapporterat något nytt. inget kommer att hända i det närmaste.
Medborgarskolan hävdar att en av våra dammsugare är deras. Marcus är ansvarig. Vi avvaktar till de hör av sig.
Studieförbundet vuxenskolan. Vi vill kolla med studiefrämjandet och medborgarskolan för att se deras villkor. Marcus Mellqvist och Ola Ståhl fortsätter att kolla. Sverok tycker att vi ska använda studiefrämjandet.
Hålla hemsidan ajour. Vi frågar Andreas Carlsson om han vill ta ansvaret under 2015, Vi vill efterfråga att man lägger ut info om när man spelar och är aktiv i lokalen i facebookgruppen, men att facebooksidan används mer i marknadsföringssyfte i samband med konventet. Vi låter hemsidan vara bara en kontakt och någorlunda statisk information än så länge.
Kioskansvarig. Vi har testat att beställa från citybutikerna men det är inte bra. Vi kommer gå tillbaka till Menigo tills något bättre alternativ dyker upp.
Nycklar. Unni Andrén skapar ett Kalkylblad för att bättre kunna hålla reda på skåp o nycklar. Samt endast en pärm för att hålla reda på kontrakt. Samt sätter upp en rutin för arbetsgången för kontrakten. Nya nyckelansökningsformulär och nya kontrakt. Oliver Jandermarkfixar. Kalkylblad och nycklar ordnade men pärmen är inte färdig. Nya kontrakt är inte fixade ännu.
Dåliga dörrar inget nytt rapporterat, väntar på att Andreas kommer på ett styrelsemöte. Låset i kioskdörren är mycket dåligt.
Sista datum för förnyande av skåpskontrakt sätts till sista maj, vi förskjuter till 1/9
Medlemskort saknas, vi lugnar oss med försäljning. Ambitioner och storslagna planer finns! Karl Tatti är ansvarig, plastkorten beställs imorgon 27/4, skall ta högst 2-3 veckor. Vi informerar om hur vi sköter försäljning på nästa styrelsemöte.
Ljud för TV-spelshörnan. Oliver har kollat på lite priser och system och har ett förslag. Detta verkar ratas då det verkar lite för billigt och inte klarar av täcka ljudet för den ytan. Ola Ståhl går in och assisterar. Viktigt att det inte läcker för mycket ut i lokalen. Oliver kollar även på lite begagnade konsoler. Det läcker mycket ljud som kommer störa resten av verksamheten. Ola och Oliver kollar på lösningar för att lösa detta. Unni kollar lite på tygpriser.
Aktivera Armagedon. Tomas Davidsson lämnar fram ett förslag på att utöka aktiviten med förslag på datum och aktivteter. Vill att vi ska promotea på facebook aktivteten på Facebook. Tomas mailar Anders Ivarsson. Har fått första eventet som skall upp.
Hemsidan vi behöver få in en kontaktdel, vad hände med styrelsen AT armagedon.se Det behöver även finnas en sida med styrelsens sammansättning. Andreas Carlsson ansvarig. Vi har lagt in Karls mailadress på hemsidan som kontakt.
5. Det blir inget separat Swishkonto. pga att det är problem med hur de la upp vår kontostruktur hos banken.
Regler för sektioner sitter på anslagstavlan och är oförändrade från förra året.
 Funderingar på medlemsavgift. Bör vi sänka vår medlemsavgift nästa år. Vilken proposition ska vi lägga?
Mötets avslutande

Ordförande            Oliver Jandermark___________________

Sekreterare             Anders Ivarsson_____________________

Justerare            Unni Andrén________________________

Justerare            Karl Tatti____________________________
Om ni stöter på problem så kontakta mig i sista hand.
 

SV: Styrelseprotokoll 2015
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2015, 14.01 »
 

Ivar

 • Champion Kobold
 • *****
 • 574
  Antal inlägg
 • Karma: +3/-0
  • Visa profil
Styrelsemöte 2015-05-31

Mötets öppnande
Närvaro
   Olar Ståhl, Karl Tatti, Oliver Jandermark, David Dynefors, Unni Andrén, Amanda Rydberg, Anders Ivarsson.
Val av ordförande, sekreterare samt 2 justerare
   Ordförande Oliver Jandermark, Sekretare Anders Ivarsson, Justerare Amanda Rydberg och Unni Andrén
Uppföljning
databasen Ny kontakt med Getupdated har tagits men ingen ny info.
studiförbund. inget ny information
Skåp o nycklar. Oliver ska fixa nytt formulär för skåpskontrakt och nyckelansökan.
Medlemskorten har kommit. Vi har fått 500 medlemskort. detta för att kunna ersätta kort som blivit utslitna eller kommit bort. Öppna inga nya lådor förrän alla 200 tagit slut, börja uppifrån. Glöm inte att alla fält skall fyllas i. Påminn medlemmarna att de ska spara sina kort genom åren. 400 för icke bidragsberättigade och 200 för folk födda 90 eller senare.
Ljud för TV-spelshörnan. Budget ges på 5000 kronor så att det blir en hållbar lösning. Vi vill att det ska visas hänsyn, om inte det fungerar så tar vi upp en punkt om annan ljuddämpning.
 Övriga frågor
Det har varit problem med inlämning av bidragsansökningar, det verkar som om kommunen slarvat bort det första protokollet som lämnades in. Men David pratar lite med dem och ser vad som kan göras.
Det verkar som en stor risk för att det inte blir ett konvent. Vi går in o kallar till möte.
Warmaster vill äska om att köpa in o fixa iordning terräng till detta spel. budget ges på 4000 kronor.
Mötet avslutas

Ordförande            Oliver Jandermark___________________

Sekreterare             Anders Ivarsson_____________________

Justerare            Unni Andrén________________________

Justerare            Amanda Rydberg____________________________
Om ni stöter på problem så kontakta mig i sista hand.