Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Ämnen - Ivar

#1
BSK 33 / Mötesprotokoll
juni 16, 2015, 07.49
Punkt 0,5 NIVÅ
Vilken nivå ska vi lägga oss på? Vi var på gång att höja nivån på konventet är det det vi ska fortsätta göra? Vi vill göra ett konvent!
1. Ska vi hyra gympasalarna? (behöver vi dom?) Magic vill växa? Det finns fler arrangemang som skulle behöva dessa. Delvis för att inte tappa dom till nästa år.
2. Prata med Bäckäng och kommunen. Ola Ståhl tar detta.
3. Webbadress. Finns backup på allt. Finns 3 olika alternativ. Vi väljer WOPSA. Bohlin går vidare med detta. Det gör att vi även kommer flytta hemsidan.
4. Kiosk, Utred om vad som skulle behöva köpas in. Hur ska vi se till att vi kan arbeta ordentligt i köket. Jonathan kollar på detta.
5. Street Friends. Kontakta Anders Glans o se om det går att anordna något liknande i år igen. Anders Ivarsson tar en första kontakt
6. Konventslogga. Vi vill att loggan skall utgå från mean mountain o spela på temat.
7. Inträde. Hur såg avgiften ut förra året? Tomas Davidsson kan ta hand om att ha koll på Bankgirobetalningarna.
8. iZettle! Jonathan kollar upp priser.
9. Ersättning för arrangörer. 1 mat per dag max 3 arrangörer per arrangemang. Vi har ett internt kommunikationsproblem... Alla typer av övriga ersättningar MÅSTE gå genom huvudarrangörsansvarig.(hyra av släp, flera personers inträde osv.)
10. Fokus, Vi behöver fokusera på Warmahordes, Magic, WFB, Brädspel. Allt annat är bonus! Skall vi göra något extra för något arrangemang? tex. Magic. Kanske fler?
11.Kontakta arrangörer. Kan Otto börja kolla upp grundarrangörerna?
Skapa flyers och skicka till bla. butikerna
12. Nästa möte söndag 28/6 11:00
#2
Styrelsemötesprotokoll för spelföreningen Armagedon 2015-03-01
1.   Mötets öppnande
2.   Närvaro
Oliver Jandermark, Unni Andrén, Marcus Mellqvist, Amanda Rydberg, Anders Ivarsson, Karl Tatti, David Dynefors
3.   Val av justerare
Karl Tatti och Marcus Mellqvist väljs som justerare
4.   Ansvariga
a.   Skåp o Nyckelansvarig
Som skåps o nyckelansvarig väljs Unni Andrén
b.   Kioskansvarig
Vi undersöker möjligheterna att beställa via City och Food hemleverans och avvaktar val av kioskansvarig till nästa möte.
c.   Bidragsansvariga
Kommun, ansvarig: David Dynefors
Sverok, ansvarig: Marcus Mellqvist
Distrikt, ansvarig: Marcus Mellqvist
Studiecirklar, ansvarig: Ola Ståhl
5.   Firmatecknare
Som firmatecknare väljs Karl Tatti 750816-5573, David Dynefors 791022-5551 och Oliver Jandermark 920605-3697 var för sig.
6.   Hemsida och Facebook
Marcus kommer att uppdatera hemsidan i viss utsträckning och sedan lämna över ansvaret för den till en medlem.
Facebooksidan efterfrågar fler inlägg och poster för att få föreningen att verka så aktiv som den är.
7.   Konvent
Marcus kan tänka sig att vara ansvarig men kommer att behöva fler personer som drar ett större lass! Vi behöver ha ca 7 nyckelpersoner.
Vad är konventets syfte? Diskussion om konventets syfte fördes.
8.   Uppföljning
a.   Databasen behöver flyttas
Det behöver klargöras och informeras om vad som kommer att göras och hur det kommer att påverka medlemmarna
b.   Bäckäng förvaring
Finns mycket utrymme i katakomberna på Bäckäng där vi skulle kunna förvara saker som används på BSK. Marcus utreder möjligheterna.
c.   Medborgarskolan
Medborgarskolan hävdar att en av våra dammsugare är  deras.
d.   Ungdomsverksamhet Särlaskolan
Vi fattade förra året beslut om att bedriva verksamhet tillsammans med stadsdel norr. Detta har inte utförts. Vi kontaktar dom och meddelar att vi fokuserar på verksamhet i vår egen lokal och regi under detta året.
e.   Studieförbundet vuxenskolan
Detta behöver ses över nästa möte
9.   Övriga frågor
a.   Investeringspolicy
Vi behöver under året tänka på att inte köpa något som är för hårt knutet till lokalen.
b.   Tillgång till lokalen
Ska vi investera i ett blippsystem? Kostnad: ca 35 000:- Nej inte just nu. Vi har för få nycklar och det är svårt att återfå gamla nycklar. Vad kostar det att bara trycka upp 10-15 nycklar? Unni utreder.
Dörrarna är dåliga, framförallt kioskdörren. Den behöver bytas Andreas Carlsson utreder och genomför.
c.   Kontaktperson
Karl Tatti tar på sig detta.
d.   Lägga upp användare på hitta.sverok.se så att folk kan hitta våra spelkvällar!
e.   Tänk på att medlemskorten ska fyllas i läsligt. Styrelsemedlemmar och personer med kiosknyckel har tillåtelse att sälja medlemskort. Karl kollar om det finns möjlighet att gå vidare med plastkort.
f.   Tänk på att spara alla kvitton och klargöra om man fått ut pengar eller inte.
g.   TV-spelshörnan, mer aktivitet och Oliver ser över hur man kan förnya o aktivera den. Med bland annat högtalare.
h.   Vi godkänner nyckelansökan för, Charlie Larsson, Peter Wahlström, C-G Samuelsson samt Marcus Johansson
10.   Mötets högtidliga avslutande
Mötet avslutades


Ordförande

Oliver Jandermark

Justerare

Karl Tatti

Justerare

Marcus Mellqvist
#3
Hej
Alla medlemmar är kallade till årsmöte Söndag 24/2 kl 13:00 i föreningen Armagedons lokaler
motioner skall vara styrelsen tillhanda 1 vecka innan mötet.

Dagordning
1. Mötets öppnande, närvaro.
2. Frågan om mötet utlysts korrekt.
3. Dagordningens godkännande.
4. Val av Justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet.
6. Verksamhetsberättelse av sektioner och styrelse.
7. Resultat och balansräkningar.
8. Revisionsberättelse.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av:
a) styrelse (§6)
b) ev. sektionschefer
c) 2 revisorer och suppleant
d) valberedning
11. Behandling av motioner och propositioner.
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslutande.

//Styrelsen
#4
Warhammer Tabletop / Terrängrestaureringsdag!
oktober 07, 2012, 20.47
Till alla figurspelare i allmänhet o WHFB o 40K-spelare i synnerhet
Jag tänkte att vi på Söndag 14/10 träffas kl 1300 o restaurerar den terräng som vi har.
Skogar behöver WHFB anpassas.
Vissa delar behöver lagas o vissa saker behöver lite färg o flock.
Jag ser till att det finns saker att göra och att flock, sand, penslar, färg, lim och verktyg finns på plats.
Det enda som vore bra om ni tar med är era färger o penslar för detaljmålning.

"Greve Ivar von Appelbratt"
#5
Styrelsemöte
1.   Mötets öppnande
2.   Närvaro
3.   Val av ordförande, sekreterare samt 2 justerare
4.   Öppet Hus
5.   Toaletten
6.   Diskmaskinen
7.   Bidragsansökningar
8.   Kontaktperson SVEROK
9.   Städning
10.   Protokoll
11.   Uppföljning
12.   Övriga frågor
13.   Mötets högtidliga avslutande

#6
hej
jag glömde kolla kalendern... Nu har jag gjort det och ni är kallade till styrelsemöte Torsdag 3/5
hoppas det passar!

//Anders
#7
nytt styrelsemöte!
#8
Välkomna till det första styrelsemötet för den nya styrelsen

Punkter att ta upp:
nyckelansvarig
lokalansvarig
kioskansvarig
nycklar till icke styrelselledamoter
bidragsansansvarig kommun
bidragsansvarig statliga
lokalregler
genomgång av rutiner
pärmen

Väl mött
eder nygamla ordförande
Anders "Ivar" Ivarsson
#9
Habla MP-5 / pepparkaksborgsknusande!
januari 02, 2012, 17.53
Jag har en pepparkaksborg hemma hos mig som jag tänkte ta med till gedon och riva på fredag 6/1 Alla är välkomna på kaffe o borg!!! tar med lite extra pepparkakor också, tänkte att vi träffas vi 6 tiden!

Väl mött!
#10
Habla MP-5 / Långbågsskytte lördag 28/5
april 26, 2011, 14.22
Långbågsskytte lördag 28/5

Nu har jag pratat mer med bågskyttefolket. Vi träffas på gedons parkering kl 12 lördag 28/5 för att sedan med de bilar som finns tillgängliga ta oss till bågskytteklubben. lite info vid  13 tiden och sedan skjuter vi lite i några timmar för att sedan ta oss tillbaka till stan vid 16-17 tiden.
Anmäl er i tråden här och skriv om ni har bil eller inte.

//Anders
#11
Habla MP-5 / Långbågskytte
mars 08, 2011, 19.46
Hej!
Jag skulle vilja kolla om det finns intresse av bågskytte i föreningen.
Har pratat lite med en förening som håller på med långbågskytte.
De undrar om vi skulle vilja komma en grupp från Armagedon o skjuta lite.
En liten trevlig utflykt på försommaren kanske?

//Ivar
#12
Vi går igenom det gångna året.
Kontrollerar gamla styrelsemötesprotokoll.
förbereder inför årsmötet o pratar med valberedningen.
#13
Glöm inte styrelsemötet i morgon kl 1800

//Ivar
#14
glöm inte riktigt styrelsemöte på Tisdag kl 19!!!
#15
Vi träffas och ser till att lokalen blir iordning inför vinterns verksamhet!

Väl mött!

//Ivar
#16
Köp/Sälj / Lägenhet!!!!
oktober 12, 2010, 22.37
Finns en lägenhet på övre åsbogatan ledig från 1/12 1rok gemensam toalett o dusch med 2 andra (stefan o jag) hyra 1900 pistoler inklusive el! PM:a mig om ni är intresserade eller ring om ni har mitt nummer.
#17
Vi tar ett styrelsemöte på onsdagen 19/5 kl 18 i gedons lokaler. Skriv upp punkter ni önskar ta upp i denna tråden!

//Anders
#18
Glöm inte att vi har styrelsem möte i mrgon kl 18!
#19
Styrelsen informerar / Välkomna!
mars 22, 2010, 12.58
Jag hälsar härmed styrelsen och alla medlemmar hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår. Jag hoppas att vi genom struktur och bra arbetsfördelning ska få en förening där många arbetar för alla, istället för att några få gör alldeles för mycket   8)

Målsättningen är att vi alla ska ha kul och spela mycket spel tillsammans men att vi inte ska glömma att redovisa vad vi gör.

Vi har en förening som har mer verksamhet än på länge och det känns som att folk faktiskt har kul i lokalen, det hoppas jag att vi ska fortsätta med!

Eder ordförande och talesman
Anders Ivarsson
#20
Välkomna på styrelsemöte! Ursäkta dröjsmålet.
Skriv in frågor ni vill ta upp i tråden!