Visa inlägg

Denna sektion låter dig visa alla inlägg som denna medlem har skrivit. Observera att du bara kan se inlägg gjorda i tavlor som du har tillgång till.

Visa inlägg

Ämnen - soulreaper

#1
Borås spelkonvent äger rum även i år, 36 år innebär att sålänge som konventet är igång kommer det att vara äldre än mig.
I vanlig ordning kan konventsgruppen inte göra allting själva utan letar för tillfället med ljus och lykta efter volontärer.
Känner du att du kan vara med och hjälpa till i kiosk eller reception?
Ersättningen för volontärer ser ut som följer:
1 pass = 1 matpolett och inträde för den dagen du jobbar
2 pass = 2 matpoletter, inträde för 2 dagar
3 pass = 3 matpoletter, inträde för hela konventet och 1 kaffemugg
Utöver det sover även volontärer gratis på konventet om det är så att det skulle behövas.
Känns det som någonting för dig eller en vän? Tveka inte att antingen svara här eller skicka iväg ett PM så skriver jag upp er på listan över volontärer.
#2
Då var det återigen dags att komma igång med arbetet inför Borås Spelkonvent. För att allting ska gå så smidigt som möjligt önskar vi nu hjälp att bygga en konventsstab. Nu vill vi att så många intresserade medlemmar som möjligt dyker upp på måndag 26/2 kl. 18:00 för att bli medlemmar i denna stab. Om man inte har möjlighet att dyka upp men ändå vill hjälpa till går det bra att meddela detta, antingen här på forumet eller via Facebook där detta kommer upp som ett event snart.
Om man är osäker på vad det innebär att ingå i konventsstaben men är nyfiken på vad det innebär är man naturligtvis även då välkommen.

Hoppas att vi ses på måndag!
#3
Habla MP-5 / Fest!
november 23, 2011, 23.48
På Lördag tänkte jag fira det faktum att jag förra helgen fyllde 25. Alla som känner mig/vet vem jag är, är välkomna att delta och dra med sina respektive. Festen äger rum i min 2:a på Värmlandsgatan.18 (mittemot allmås gymnasiet)
Ring eller SMSa 0705745483 om ni kommer och behöver ha portkoden.
#4
Styrelsen har beslutat tidpunkt för det årliga medlemsmötet som skall äga rum i oktober månad. Mötet kommer att hållas i föreningens lokaler den 22 oktober med start kl. 14:00

Styrelsen har en proposition som skall behandlas på mötet och det är frågan om medlemsavgift, propositionen går att läsa längre ner i detta inlägg. Övriga motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15/10.

Styrelsens proposition:

Styrelsen föreslår att från och med nästa verksamhets år införa en aktivitetsavgift för att få delta i föreningens spelande och nyttjande av lokalen. Denna avgift kommer att tas ut av medlemmar som är fyllda 25, för övriga medlemmar ingår denna avgift i medlemsavgiften.
Styrelsen föreslår följande avgifter till verksamhetsåret 2012:
Medlemskap i föreningen Armagedon 100:- per år
Livstidsmedlemskap (kan lösas av medlemmar över 25 år) 1000:-
Aktivitetsavgift 200:- per år

Detta innebär i praktiken att vi höjer medlemsavgiften för de under 25 till 100:- ifrån 50:- och för de medlemmar över 25 som vill deltaga i arrangemang och nyttja lokalen blir det en höjning till 300:- att jämföra med dagens 200:-

Kom på mötet och se till att din röst blir hörd!
#5
Föreningsfrågor / Studentmässa på högskolan
september 01, 2011, 06.53
Saxar denna viktiga information ifrån senaste styrelsemötesprotokollet:
Högskolan i Borås kommer att anordna en studentmässa den 16/9 där vi är välkomna att delta med en monter. Detta skulle vara bra reklam både för förening och för BSK. Om någon av medlemmarna är intresserade av att anordna någonting så kontakta då Carl Tatti omgående.

Skulle vara roligt om vi lyckades få till någonting med lite blandning. Visa upp de olika formerna av spel vi sysslar med. Dessvärre jobbar jag när mässan hålls men några på föreningen förutom styrelsen måste väl ändå tycka att detta är en bra ide?
#6
Nu på Fredag den 2/9 så öppnar lokalen officiellt för spelande. I dagsläget så är inte allt i ordning, belysningen är fortfarande bristfällig och det finns lite småsaker kvar att ordna. Arbetet med lokalen kommer att fortgå under en period framöver och vi ber er ha överseende med detta.

Skåpen som står i lokalen får ännu inte börja användas! Billy som är våran nya skåps ansvarig kommer att meddela när det är dags att skriva under nytt skåps kontrakt tills dess så är inte skåpen tillgängliga!
#7
I morgon Torsdagen den 1/9 är det dags att möblera och ställa i ordning den nya lokalen. Styrelsen uppmanar alla medlemmar att komma och hjälpa till på detta. Arbetet börjar någon gång på eftermiddagen och fortgår till lokalen är iordningställd.
#8
I morgon tisdagen den 30/8 är det dags för nästa styrelsemöte kl.18:00 i föreningens nya lokaler.
#9
Kl. 18:00 Måndagen den 25/7 kommer ännu ett styrelsemöte att hållas i föreningens lokaler.
#10
Helgen som kommer är en av årets allra viktigaste helger, renoveringen av den nya lokalen ska dras igång och styrelsen uppmanar alla medlemmar att vara närvarande och hjälpa till. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra det mesta! Om vi får tillräckligt många hjälpande händer denna helg innebär detta att vi kommer att ligga i fas med flytt-planeringen.

Läs mer om helgen här: http://www.armagedon.se/forum/viewtopic.php?t=2956 och skriv gärna upp er om ni har för avsikt att komma.
#11
I morgon den 27 juni kl.18:00 är det dags för nästa styrelsemöte. Mötet hålls som vanligt i föreningens lokaler.
#12
Kallar till styrelsemöte på måndag 30 maj kl. 18:00
#13
I den här tråden tänkte jag att mötesprotokollen ska redovisas. Uppstarts-mötesprotokollet kommer här:

Protokoll för BSK-möte
Spelföreningen Armagedon 11-05-22

Närvarande: Mötesnärvaro noterades inte, det var dock ett rekord i storlek vad gäller de senaste årens konventsmöten.
§1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av sammankallare Fredrik Ewers

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Pierre Åberg.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.
c) Till justerare valdes Carl Tatti och Charlie Larsson.

§3 Information
Fredrik Ewers drog igenom snabbt för alla närvarande vad Borås spelkonvent är och vilken betydelse detta konvent har för föreningens överlevnad. Fredrik informerade även om vikten av att föreningens medlemmar hjälps åt i arbetet med konventet och att alla har roligt när detta arrangeras.  
Framtida konventsmöten är öppna för alla medlemmar att besöka och delta i, information om när dessa hålls kommer att komma upp på föreningens internet-forum.
Thomas Davidsson informerade om hur arrangemanget sett ut de senaste 2 åren då han varit konventsordförande. I korta drag deltog ca 500 personer förra året detta inklusive arrangörer. Warhammer Fantasy Battles och Warhammer 40.000 lockade ungefär 250-300 spelare, Magic lockade ungefär 70 besökare och förutom det fanns det brädspels barer och annat som lockade besökare.

§4 Vill föreningen arrangera ett konvent
Ordföranden tog upp frågan om föreningen har för avsikt att arrangera BSK 29 i år. Detta beslutade mötet att så var fallet. Ett konvent kommer att hållas.

§5 Ansvarsposter
Frågan om vem som ska axla ordföranderollen kom in och 2 kandidater vaskades fram. Fredrik Ewers och Anders Bersten ställde upp för denna post.
Anders gick igenom den plan han hade för årets konvent där nyckelorden var satsningar och turneringar.
Fredrik gick igenom sin plan som var lite mer återhållsam och ett försök till att bibehålla det vi har och expandera lugnt.
Information kom även om att även ifall ordföranden har stora planer måste dessa förankras i föreningens styrelse.
Efter diskussion om hur vi ska driva årets konvent inkom det ett förslag om att ha två st. ordföranden istället för bara en. Efter en omröstning  i ärendet beslutades det om att det bara skulle vara en ordförande.
Det röstades om ordförandeposten och Fredrik Ewers valdes till detta.
Det beslutades även att Anders Bersten skulle bli vice ordförande.
Till posten som sekreterare kom det in ett förslag och det var Niclas Lallo, Lallo tackade ja till detta och efter omröstning blev han vald till denna post.
Inga förslag kom in på kassörsposten utan detta lämnades att utses av föreningens styrelse, finns det ett intresse att vara konvetets kassör så kan man kontakta valfri styrelsemedlem.

§6 Mötet avslutas av ordföranden.
#14
Söndagen 22/5 kl. 12:00 kommer ett uppstarts-möte inför årets spelkonvent att hållas. Spelkonventet är det viktigaste arrangemang föreningen har under ett helt verksamhetsår kom och gör din röst hörd på detta viktiga möte. På detta möte kommer det att beslutas om huruvida vi ska arrangera ett konvent i år och vem som ska axla rollen som konvents ordförande.
#15
Styrelsen har ikväll på styrelsemötet beviljat Andreas Carlsson att låna hela lokalen till ett rollspels-arrangemang som kommer att hållas i föreningens lokaler Lördagen den 21/5. Detta innebär att vi stänger föreningen för andra medlemmar än de som ska delta på Andreas arrangemang.
#16
Torsdagen den 12/5 är det dags för ännu ett styrelsemöte, viktigt att så många ur styrelsen som möjligt är på plats på detta möte! 18:30 i föreningens lokaler är det alltså som gäller.
#17
Nu på onsdag den 6 april är det dags för nästa styrelsemöte kl. 18:30 i armagedons lokaler.
#18
Tisdagen 8/3 är det styrelsemöte i föreningens lokaler kl. 18.30.
#19
Styrelsen informerar / Protokoll 2011
februari 23, 2011, 19.42
Här kommer årens mötesprotokoll att presenteras, först ut är ifrån årsmötet som ägde rum i föreningens lokaler den 20/2

Årsmöte för spelföreningen Armagedon 2011-02-20


§1   Mötets öppnande

Styrelseordförande Anders Ivarsson förklarade mötet öppnat.

a)   Närvaro

Närvaron togs upp och bifogas till handlingarna.

§2   Frågan om mötet utlysts korrekt

Mötet ansågs vara korrekt utlyst

§3   Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes

§4   Val av justeringsmän, tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Stefan Nilsson och David Dynefors

§5   Val av mötesordförande samt mötessekreterare

Anders Ivarsson valdes till mötesordförande och Pierre Åberg valdes till mötessekreterare.

§6   Verksamhetsberättelse av sektioner och styrelse

Fristadssektionen lades ner under året som gick p.g.a inaktivitet. Styrelsens, brädspelssektionens samt konventets verksamhetsberättelser lästes upp av Anders Ivarsson. Dessa berättelser lades till handlingarna.

§7   Resultat och balansberäkningar

Resultat och balansräkningar gicks igenom av 2010 års kassör Kari Mäensivu. Resultat och balansräkningarna lades till handlingarna.

§8   Revisionsberättelse

Revisor David Dynefors läste upp revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§9   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


§10   Val av:

a)   Till styrelse för verksamhetsåret 2011 valdes följande
Ordförande:   Carl Tatti
Vice Ordförande:   Billy Larsson
Sekreterare:      Pierre Åberg
Kassör:      Charlie Larsson
Vice Kassör:   David Dynefors
Ledamot:      Fredrik Ewers
Ledamot:      Nicklas Lallo
Suppleant:      Marcus Johansson
Suppleant:      Andreas Sjöberg

b)   Sektioner och sektionschefer överlämnades av mötet till 2011 års styrelse att tillsätta när det finns ett intresse av någon att starta och ansvara för en sektion.

c)   Revisorer samt revisorsuppleanter

Anders Ivarsson valdes till revisor, med Ola Ståhl som suppleant. Likaså valdes Kari Mäensivu till revisor med Mattias Andersson som suppleant.

d)   Valberedning

Pasi Sneck och Stefan Nilsson valdes till valberedning. Johan Elfving valdes till suppleant.


§11   Behandling av propositioner samt motioner

Samtliga finns att läsa i sin helhet som bilagor till mötesprotokollet.

a)   Budgetproposition

Styrelsen för 2010 lade fram sin budgetproposition som godkändes av mötet.

b)   Thomas Davidsson som hedersmedlem

Charlie Larsson hade skickat in en motion om att göra Thomas Davidsson till hedersmedlem i Armagedon. Detta godkändes av mötet.


§12   Övriga frågor

a)   Firmatecknare

Till firmateckare för spelföreningen Armagedon under verksamhetsåret 2011 valdes Charlie Larsson (personnr. 1975-04-03-XXXX) och David Dynefors (personnr. 1979-10-22-XXXX)

b)   Konventet

En diskussionsfråga om hur viktigt det är att alla medlemmar i föreningen hjälper till med BSK togs upp. BSK ska i första hand vara ett konvent som föreningens medlemmar arrangerar och inte deltar i som besökare.
c)    Byte av lokal
Föreningen har hamnat i ett läge som gör att ett byte av föreningslokal är viktig. Medlemmarna uppmärksammades på detta och ombads att hålla ögon och öron öppna efter en lämplig lokal.§13   Mötets avslutande

Mötesordförande Anders Ivarsson förklarade mötet avslutat
#20
Verksamhetsårets första styrelsemöte kommer att hålla rum i Armagedons lokaler den 23/2 kl. 18:30.

Väl mött!