Motion gällande ändring av stadgar

Startat av mlkr, januari 16, 2019, 19.08

Föregående ämne - Nästa ämne

mlkr

Motion gällande ändring av stadgar
Hej föreningen, Jag har under mina år som styrelsemedlem i Armagedon sett ett behov av och funderat på en uppdatering av föreningens stadgar.
Bifogat dokument är resultatet av dessa funderingar. Jag tycker de är tydligare, utförligare och i led med övrig utveckling som föreningen genomgått de senaste åren.
Alla enligt mig viktiga punkter i nuvarande stadgar finns representerade i mitt förslag på nya stadgar.

Jag föreslår kommande årsmöte att godkänna mitt förslag på nya stadgar för föreningen Armagedon.

/Marcus Mellqvist

(Se bifogad fil för förslag på nya stadgar)
/Veni Vidi Vicious

Brain

#1
Hmmm är det ens möjligt att revidera alla stadgarna på en gång??

Med risk för att låta extremt jobbig, jag anser att du behöver påvisa paragraf för paragraf vad ändringarna är och varför du anser att dessa ändringar är bättre.

Att klubba en hel omskrivning är väldigt riskabelt och det kan bli oförutsedda resultat i större utsträckningEdit:WTF?? Kollade just nuvarande stadgar, någon som kan upplysa mig när vi ändrade reglerna för stadgeändring?? Vad jag minns så var det Årsmöte OCH Medlemsmöte som krävdes för stadgeändring.
Tomas Davidsson

Spiff Rymdspionen


Teoretiskt är det möjligt, även om det kan bli svårare att få igenom. Det är möjligt att årsmötet, precis som du säger, föredrar att hantera det punkt för punkt av anledning som du redan nämner.

Jag kan inte säga när stadgarna ändrades från det du minns. De två senaste stadgeändringarna inom föreningen som jag skulle säga ligger i 'modern tid' hanterade inte frågan om regler kring stadgeändring. Det förekom däremot en revision av stadgarna för 10-15 år sedan som kan ha rört vid det.
"Det finns tillfällen när inte ens mina turrymdskeppskalsonger hjälper."

Usually_Insane

Lite sent ute kanske, men skulle det vara möjligt att få en pdf eller liknande där förändringar och ändringar mellan nuvarande stadgar och föreslagna stadgar klargörs?
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

Hej på er,

Jag ska försöka ordna ett dokument med hänvisningar på vad som skiljer sig och ej mellan de olika stadgarna. Bör vara klart till årsmötet.
Fram tills dess får jag tyvärr hänvisa till att själv jämföra nuvarande med föreslagna stadgar bredvid varandra.

/Marcus
/Veni Vidi Vicious

mlkr

Hej på er,
Öppnar man nuvarande stadgar samt förslag på stadgar så kan man med hjälp av denna "lilla" text se de omförflyttningar, ändringar, bortfall samt nya tillkomster som mitt förslag på nya stadgar innebär.

Nuvarande    --   Förslag

1      --   1&2
behandlar föreningens namn samt syfte. Uppdelat. Föreningens namn förtydligat.

2      --   borttagen
Onödig då vi genom att vara en ideell förening arbetar i enlighet med demokratiska principer.

3      --   38
Flyttad. Skulle behöva omfraseras. Uppdelad.

4      --   38,39,40,41,42
Stadga om upplösning är flyttad och uppdelad för ökad tydlighet. Innebörd är densamma.

5      --   42
Flyttad och förtydligad att tillgångar ska tillfalla IDEELL förening. (ej ekonomisk exempelvis)

6      --   16
Samma innebörd. Flyttad.

7      --   4
Samma innebörd

8      --   5
Samma innebörd

9      --   6,10
Förkortad och förenklad. Uppdelad.

Se även förslag på nya stadgar: 7,8,9

10   --      12
Samma innebörd

11   --      11
Samma innebörd

12   --      13
Samma innebörd

13   --      14
Samma innebörd

Se även förslag på nya stadgar: 15

14   --      22,23
Samma innebörd

15   --      24,25,26,27,28
Samma innebörd

16   --      29,30,31,32,33
Samma innebörd. Dagordning ändrad till mer standard: val av ordförande och sekreterare före val av justeringsmän.

17   --      36
Förtydligande av rösträtt årsmöte.

Se även förslag på nya stadgar: 35

18  --  borttagen
Borttagen, enligt demokratiska principer bör man verkligen inte kunna välja medlemmar till ansvarspositioner utan deras medgivande.

19   --      37
Samma innebörd

20   --      17
"styrelseledamöternas uppgifter beslutas av styrelsen" står det här. Trots att man enligt stadgarna under årsmötet väljs till specifika positioner i styrelsen. Våra nuvarande stadgar går emot sig själva. Borttaget. I övrigt är de nya stadgarna förtydligande gällande styrelsens ansvar.

21   --      borttagen
Detta hanteras redan under årsmötet. Beviljas styrelsen ansvarsfrihet eller ej? Borttaget. I övrigt rätt luddigt formulerat, gemensamt ansvarig FÖR VAD inför föreningen? Mer än det ansvar man redan tar på sig när man sätter sig i styrelsen?

22   --      19
Ändrad. Standardiserad.

23   --      3
Flyttad och ändrad så att inte bara styrelsen ska ha sitt säte i Borås kommun. Även föreningen. Det är enligt mig viktigare att föreningens säte är klargjort, inte styrelsens.

24   --      18
Ändrad. Styrelsen ansvarar för att stadgar finns tillgängliga. Ej sekreterare. Vem i styrelsen som sedan rent praktiskt ansvara kan styrelsen besluta.BORTTAGNA STADGAR
2, 21

NYA STADGAR

§7 Som medlem ska du hålla föreningen uppdaterad med dina personuppgifter.
(nya tider innebär nya krav på våra medlemmar)

§8 Som medlem godkänner du att dina personuppgifter används i syftet att söka bidrag från stat, kommun och eventuella andra samarbetspartners.
(nya tider innebär nya krav på våra medlemmar)

§9 Som medlem har man rätt att få information om föreningen, man kan delta och rösta på medlems- och årsmöten och kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.
(Finns idag inget om vad medlemsskap innebär för rättigheter)

§15 Styrelse och årsmöte kan häva beslut om uteslutning och förbud om att vistas i lokalerna.
(Finns idag ingen information om hur uteslutning/förbud hävs.)

§20 För granskning av styrelsens förvaltning ska närvarande medlemmar på ordinarie årsmöte utse två revisorer samt en suppleant.
Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före ordinarie årsmöte.
(Förtydligande om val av revisorer samt suppleant. Revisionsberättelse bör vara styrelse tillhanda i god tid inför årsmöte.)

§21 Valberedningen ska bestå av 2 ordinarie samt en suppleant. Dessa väljs under ordinarie årsmöte.
Det är valberedningens uppgift att föreslå ny styrelse samt nya revisorer för föreningens nästa verksamhetsår.
(Förtydligande om val av valberedning samt deras uppdrag)

§34 Extra årsmöte kan utlysas av:
1. Styrelsen
2. Minst hälften av föreningens medlemmar (avrundat nedåt)
3. Föreningens revisorer
(Finns idag ingen info om hur extra årsmöte kan utlysas)

§35 Vid styrelsemöten har enbart närvarande ordinarie styrelsemedlemmar rösträtt.
Närvarande suppleanter som ersätter ordinarie styrelsemedlem har också rösträtt.
(Välbehövligt förtydligande om vad som gäller när det kommer till rösträtt på styrelsemöten)

***--- END MESSAGE ---***


/Veni Vidi Vicious

mlkr

Kan passa på att tipsa om att "samma innebörd" kan innebära att det är ord för ord, eller större ändringar som jag tolkar har samma innebörd. Läs gärna som fan läser bibeln.
/Veni Vidi Vicious

carlsson

§34, 2; Notisen om avrundning känns meningslös. Antingen är det minst hälften eller inte. Eller?

Andreas Carlsson, Borås
ASL-nörd och gammal Armagedon-uv

http://www.aslsweden.com

Usually_Insane

#8
Citat från: mlkr skrivet januari 29, 2019, 20.01

2      --   borttagen
Onödig då vi genom att vara en ideell förening arbetar i enlighet med demokratiska principer.


Känner att detta är viktigt att behålla ändå, kanske till och med förtydliga vad de demokratiska principererna vi följer innebär för föreningen och dess medlemmar.

Citat från: mlkr skrivet januari 29, 2019, 20.01

18   --   borttagen
Borttagen, enligt demokratiska principer bör man verkligen inte kunna välja medlemmar till ansvarspositioner utan deras medgivande.


Återigen, att klargöra att det är frivilligt och inget tvång kan vara bra att ha i själva stadgarna.

Rent allmänt känner jag att det som är självklart och vettigt ändå behöver vara med i stadgarna för de som inte tycker att det är självklart och vettigt, vi skriver stadgarna för att klargöra punkter där det kan råda oklarheter och göra en bra grund för föreningen att bygga vidare ifrån.

Citat från: mlkr skrivet januari 29, 2019, 20.01

§9 Som medlem har man rätt att få information om föreningen, man kan delta och rösta på medlems- och årsmöten och kan väljas till förtroendeuppdrag i föreningen.
(Finns idag inget om vad medlemsskap innebär för rättigheter)


Dum fråga, men vad gäller för tillträde till lokaler och utrustning (spel, terräng, rollspelsböcker)?

Citat från: Stadgar nytt förslag

§37 Om oklarhet gällande innebörden av Armagedon's stadgars skulle uppstå i samband med
styrelse-, medlems- eller årsmöte skall mötets tolkning gälla tills klargörande ändring införs.
Om oklarhet gällande stadgarnas innebörd skulle uppstå i annat fall gäller styrelsens tolkning
tills dess att ett medlems- eller årsmöte beslutar att annan tolkning gäller.


När införs den klargörande ändringen, behöver tolkingen sammanställas och skrivas ned? Skulle vilja ha en punkt om hur man ska hantera den klargörande ändringen/styrelsens tolkning och hur detta påverkas av punkterna om stadgeändringar.

För övrigt känner jag att stadgarna ska sorteras som ASL-regelboken med huvudpunkter och underpunkter till de olika delarna:

Citat

§10 TOLKNING AV STADGAR
     §10.1 Om oklarhet gällande innebörden av Armagedon's stadgars...
§11 ÄNDRING AV STADGAR
     §11.1 Föreningens stadgar kan endast ändras på ett ordinarie årsmöte. För att beslut...
     §11.2 Stadgar §10.1, §11.1, §11.2, §12.1, §12.2 kan endast ändras genom 2/3 majoritet...
§12 UPPLÖSA FÖRENINGEN ARMAGEDON
     §12.1 Motion om föreningens upplösning kan endast behandlas på ordinarie årsmöte...


Känns mer passande på något vis ::)
Suffering from Knight in Shining Armor syndrome and proud of it!

"We put poisons in our water and air to weed out the weak! We detonate fission bombs in our only biosphere! We nailed our god to a stick! Don't fuck with the human race!"
- attributed to General Nikolai Nikolai at a galactic summit

mlkr

Motionen röstades ned och det beslutades istället att intresserade medlemmar under 2019 tillsammans arbetar fram förslag på nya stadgar som det kan tas beslut om på kommande årsmöte 2020.
Toppen tycker jag :) Vi är ett gäng som visat intresse och jag kommer skapa en separat tråd här på forumet där man kan ta del av information kring arbetet eller delta med förslag och åsikter.

Information om första möte osv. kommer upp här på forumet också förstås ^^

tjohej!
/Veni Vidi Vicious