Bidragen - liten handbok

Startat av Greger, april 05, 2009, 09.53

Föregående ämne - Nästa ämne

Greger

Hej! :)

Som Carlsson begärde i sin motion, så borde vi göra en liten handbok i bidragsregler/hantering.

Skulle varje bidragsansvarig kunna vara snäll och skriva något i denna tråden, så kan vi sammanställa det och posta det i "Styrelsen informerar" sedan!??

Jag tänker mig en kortfattad listning av de regler som gäller, t ex minimum antal medlemmar per grupp, åldersregler, tidslängd på sammankomster, antal sammankomster för vissa bidragsgränser, deadlines för inlämning av listor, mm.

Vore bra för styrelsens del också, men även så att alla spelledare kan se vad som gäller och förhoppningsvis sporras att bli bättre/snabbare på att fylla i närvarolistor.

Tack på förhand!
Greger

Spiff Rymdspionen

Sverok ger ut följande bidrag. Dessa är inte lika statiska som kommunens bidrag utan summorna ändras nästan årligen.

Verksamhetsbidraget ligger på mellan 2-3000 kronor och ges till föreningar som under året har haft någon sorts verksamhet som går hand i hand med Sverok.

Medlemsbidraget ligger på mellan 80-100 kronor och ges per medlem mellan 7 och 25 år.

Arrangemangsbidraget ges för Borås Spelkonvent och ligger på 40 kronor per deltagare, upp till 150 deltagare, alltså på högst 6000 kronor.
"Det finns tillfällen när inte ens mina turrymdskeppskalsonger hjälper."

Getsen

Medborgarskolans bidragsregler är relativt simpla. Det finns två olika sorters cirklar; Studiecirklar och Annan folkbildningsverksamhet. Bidragen man får ges mot inlämnade kvitton (alternativt betalda fakturor då kvitton inte finner). Utgifterna måste vara relaterade till cirkelverksamheten. Cirklar som ger bidrag för oss är; rollspel, musikspel och film (tittande med efterföljd diskussion). ALLA cirklar vi har är Annan folkbildningsverksamhet (man kan inte byta bidrags-sort för en cirkel under året) då kraven är färre och medlemmar ofta ändras/folk byter grupper i rollspelskampanjer (Vad vi vill ha är alltså rollspelssessioner som är längre än 8 timmar per gång, med minst tre deltagare+cirkelledaren själv.)

Då man lämnar in kvitton el dyl är det en fin gest att skriva en liten förklaring vad det är man har köpt, då oinsatta lätt kan undra över vissa titlar som förekommer inom hobbyn.

Viktigt att komma ihåg är att man *inte* kan söka bidrag från både kommunen och medborgarskolan för samma aktivitet.

Reglerna är som följer:

CitatRapporteringsformer
Studiecirkel
Max antal veckor/år = 40
Max antal timmar/tillfälle = 4 studietimmar (4x45 min)
Max antal tillfällen/vecka = 3
Minst antal tillfällen/månad = 3
Minst antal timmar/månad = 9
Minimum antal deltagare/tillfälle = minst 3 godkända
Max antal deltagare/tillfälle = högst 12
Godkänd deltagare = Varit närvarande minst tre tillfällen på listan varav en
gång måste vara någon av de första tre sammankomsterna
Bidrag/studietimme = 10 kr

Annan folkbildningsverksamhet
Max antal veckor/år = Obegränsat
Max antal timmar/tillfälle = Obegränsat
Max antal tillfällen/vecka = Obegränsat
Minst antal tillfällen/månad = 1
Minst antal timmar/månad = 1
Minimum antal deltagare/tillfälle = minst 3 godkända
Max antal deltagare/tillfälle = Obegränsat
Godkänd deltagare = Varit närvarande minst ett tillfälle på listan.
Bidrag/studietimme = 5 kr
"I've made characters for games you've never heard of, and I've never played!"
"The road to hell is paved with randomly-generated content."
"Chaotic Neutral means never having to say you're sorry."

Greger

Nu finns kommunens bidragsregler för 2009 upplagda via länk på hemsidan, du hittar dem här:

http://www.armagedon.se/kommunala_bidrag_2009_pdf.pdf

Önskemål finns om att styrelsen ska summera och förenklat förklara vad det hela går ut på, något som vi ska försöka hinna med.

Under tiden, ta gärna en titt på PDFen, ifall du är intresserad av hur föreningen får sina pengar och hur du kan hjälpa till. Eller fråga vår kassör Björn, som är ansvarig för kommunbidragen.

Frågor om Sverok-bidrag, för t ex enstaka arrangemang, prata med Carlos.
Frågor om Medborgarskolans bidrag ställs med fördel till Ros.

/Greger