Konventsmötes protokoll

Startat av roligt, juli 16, 2011, 14.54

Föregående ämne - Nästa ämne

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-07-11

Närvarande: Matias Andersson (tel. 0737802725), Tomas Davidsson (tel. 0703373264), David Dynefors (tel. 0709271498) , Piere Åberg (tel. 0705745483), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), Martin Jönsson (tel. 0709622764), Markus Johansson (tel. 0705597023), Ola Ståhl (tel. 0733820741), Fredrik Ewers (tel. 0706777788) och Anders Ivarsson (tel. 0107150687).

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av konventsansvarig Fredrik Ewers.

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Redovisning utav all redan tagen kontakt med högskolan samt kringliggande lokaler
Fredrik Ewers berättar att vi har fått ett preliminärt godkännande av högskolan.
Vi kan hyra kårens lokaler och har bokat Rabalder och Belona av komunen.
Komunen vill hyra ut trä och blå till föreningsverksamhet och det är därför möjligt att de har lyckats hyra ut denna lokal innan vi har vårt konvent, om inte så kan vi kanske hyra trä och blå.

§4 Vice konventsansvarig avsägger sig posten
Anders bärnsten har avsagt sig posten som vice konventsansvarig.


§5 Ansvarsposter
Vem som ska ansvara för vilken sektion på och innan konventet fastställdes. Listan blev som följer:
Matias Andersson: Receptions ansvarig
Robin Fredman: Figurspel ansvarig
Markus Johansson: Städ & transport ansvarig
Tomas Davidsson: Brädspels ansvarig
Tomas Davidsson och Matias Andersson: ansvariga för webbsidan.
Observera att det saknas kioskansvarig samt rollspelsansvarig.


§6 Arangemang som önskas arangeras
Det kom in en mängd förslag på arangemang som mötes deltagarna skulle vilja se arangerade på konventet men det saknas arangörer, bland förslagen så fanns det:
Rollspel, vi önskar vilja ha rollspels arangemang i år. Och då ha detta under lördagen under ett dedicerat rollspels pass.
Live, Fredrik Evers tänker kontakta folk som skulle kunna vara intresserade av att arrangera live arrangemang.
Dioraman.

§7 Ordstäv
Vi beslutade angående årets ordstäv, vilken blev: Tutela barba soleo.

§8 Information om besked vi väntar på
Fredrik Ewers meddelar att vi får mer precisa besked angående lokalerna i högskola om ungefär tre veckor.
Fredrik Ewers meddelar att information angående Röd och Grön kommer senare.


§9 Sovsalar
Det finns flera sätt att skaffa fram sovsalar och inget fast beslut togs under mötet men flera förslag kom fram, däribland:
Det som tidigare kallats Ungdomens hus och nu kallas stora bryggeriet (500-600m^2) kan gå att använda som utrymme om det behövs.
Det finns möjlighet att hyra utrymme hos Sven Erikson skolan (Teknis).

§10 Att göra inför nästa möte
Inför nästa möte önskas att ansvariga för olika konvents sektioner börjat med sin planering och kan redogöra detta då.
Vi behöver kontaktat datasektionen i skolan angående internettuppkoppling på konventet. Detta ansvar tog sig Fredrik Ewers.
En plansch behöver göras och det behövs en bild för detta. Ingen tog på sig huvudansvaret för detta.
Fredrik Evers ska kontakta och ansvara för att vi får SÄK i år.
Tomas Davidsson tar sig ansvar för att kontakta Svenska Magic.
Vi måste kontakta den ansvariga för matsalar och försäljning och kolla ifall han skulle vilja ha ersättning för att vi ska få ha kiosk i högskolans huvudbyggnad, något som vi vanliga fall inte får ha.

§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12 Nästa möte
Nästa möte kommer att utlysas av Fredrik Ewers när denne finner det lämpligt.

§14 Mötet avslutas av ordföranden.
Var med och spela.

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-08-01

Närvarande: Carl-Gustaf Samuelsson (tel. 0761029944), Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Anders Ivarsson (tel. 0107150687), David Dynefors (tel. 0709271498), Johan Linden (tel. 0703735953), Peter Wahlström (tel. 0706142678), Patrik Bohlin (tel. 7005831580), Ola Ståhl (tel. 0733820741), Fredrik Ewers (tel. 0706777788), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), Robin Fredman (tel. 0761719603)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av konventsansvarig Fredrik Ewers.

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Redovisning utav all redan tagen kontakt med högskolan samt kringliggande lokaler
Fredrik Ewers berättar att vi har fått ett preliminärt bokat samma lokaler som vi använde förra året förutom en specifik sal, som vi har blivit erbjudna en annan sal för. Vi har däremot inte kunnat boka ljusgården och grupprumsön vid pedagogen.
Brain informerar även om att vi har fått tillgång till personal pentryt.
Vi har fått kontakt med den han som har rättingheterna för servering och försäljning i högskolan vi har gått med på att betala 500kr dygnet för att vi ska få ha kiosk i högskolans huvudbyggnad.
Ewers har försökt få reda på ifall vi har bokat trä och blå men inte fått besked, däremot meddelar han oss om att vi har bokat belona.

§4 Ansvarsposter
a) Ytterligare ansvarsposter delades ut:
Patrik Bohlin: Rollspelsansvarig.
Johan Linden: Kiosk ansvarig.
Anders Ivarsson: Skyltning och märkning på konventet.
b) Fredrik Ewers meddelar oss om att vi bör försöka hitta nya personer för kiosk samt städ&transport till nästa år. Det bästa vore ifall dessa kunde vara som lärlingar under detta konventet för att sedan kunna allt direkt nästa år. Alla ska kolla ifall de hittar någon.


§5 Sektioner
Tomas Davidsson meddelar oss om att det ser bra ut beträffande brädspelssektionen.
Robin Fredman meddelar oss om att det Flames of War kommer anordnas men att ingen kontaktat Horde Warmachines, David Dynefors tar sig an den uppgiften. Utöver det så ser det ganska bra ut på figurspelssektionen.
Tomas Davidsson berättar att Svenskamagic är kontaktade och det ser bra ut.
Patrik Bohlin berättar att det ser lovande ut med rollspel men det är fortfarande en hel del jobb kvar.
Johan Linden meddelar oss om att det behövs fler som kan arbeta i kiosken för att det ska gå och att han även ska kolla ifall vi kan få billigare inköpspriser, utöver detta så ser det bra ut. Kiosken kommer även att kunna vara i huvudbyggnaden i år.


§6 Arrangemang och arbetsuppgifter som behöver personal
Det finns ett flertal arrangemang och arbetsuppgifter som behöver mer personal. De som togs upp är dessa:
Rollspel, vi behöver fortfarande fler arrangörer och spelledare.
Kiosk, det behövs fortfarande fler folk som kan tänka sig att stå i kiosken i år.

§7 Hemsidan
Hemsidan är försenad då Tomas Davidsson inte har kunnat få tag på Per Odlund som ansvarar för databasen. De kan inte slutföra hemsidan för ens de har fått tag i honom. Hemsidan är ändå på gång och alla som ska hålla i ett arrangemang bör maila information om det till Tomas (mail: tomas.davidsson@armagedon.se).

§8 Studentmässan
Vi har blivit erbjudna att ha en monter vid studentmässan i Borås. Där kan vi göra reklam för föreningen och BSK. Detta är en chans vi inte bör missa och alla som kan hjälpa till bör kontakta Carl (styrelseordförande).

§9 Konventskonferens 2011
Tomas Davidsson tar upp och meddelar oss om konvents konventet, vilket är ett möte för att diskutera arrangering av konvent. Bör vi delta på, sista anmälning 9sep. Vi har beslutat kunna betala för att skicka dit 3 personer, Tomas Davisson är intresserad av att åka. Konventskonterensen är 30sep-02okt. Intresserade personer bör kontakta Tomas (Brain) Davidsson omgående (mail: tomas.davidsson@armagedon.se).

§10 Att göra inför nästa möte
Vi bör kontakta brandmyndigheten angående ändrade brandsäkerhetsregler. Ewers tar sig an uppgiften.

§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12 Nästa möte
Nästa möte kommer att utlysas av Fredrik Ewers när denne finner det lämpligt.

§14 Mötet avslutas av ordföranden.
Var med och spela.

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-09-22

Närvarande: Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Ola Ståhl (tel. 0733820741), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), David Dynefors (tel. 0709271498), Johan Linden (tel. 0703735953), Erik Bengtsson (tel. 0708301375), Matias Andersson (tel. 0737802725).

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Tomas Davidsson.

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Tomas Davidsson, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Hemsidan
Patrik Bohlin har nyligen fått tag på Per Odlund och arbetet med hemsidan kan påbörjas inom kort.

§4 Konventets start och slut tider.
Start och slut tiderna på konventet blir samma som tidigare år då detta har fungerat bra. Konventet börjar kl. 15:00 på Fredagen (4 November) och avslutas kl. 15:00 på Söndagen (6 November). Däremot så kan Svenska Magic dra ut lite över tiden och detta är förväntat.

§5 Receptionen
Matias Andersson frågar efter datorer till Receptionen. Armagedon som förening har inga men däremot så kan andra mötesdeltagare tänka sig att ställa upp med datorer.

§6 Konventsavgift
Konventsavgiften på konventet beslutas till samma som föregående år. Detta blir 200kr för en föranmälan, 300kr i dörren på Fredagen, 250kr i dörren på Lördagen och 100kr i dörren på Söndagen.

§7 Sovplatser och extra avgifter.
Det diskuteras angående ifall man ska ha en extra avgift för alla som inte är föranmälda men som önskar en sovplats på konventet. Förslaget är 50kr men detta fastställs aldrig utan önskas tas upp på nästa möte.

§8 Enstakaarrangemangsavgift
Vi har tidigare år haft en Enstakaarrangemangsavgift på 50kr som ett alternativ till konventsavgiften för de som bara önskar delta i ett enstaka arrangemang. Detta beslutas ska användas i år också fast med tydligare information för att motverka missförstånd och missbruk vilket tidigare har förekommit.
Det beslutas att Receptionen ska ha förtillverkade enstaka arrangemangs biljetter

§10 Sektionerna
Brädspelssektionen har börjat få in arrangemangs anmälningar och de vill utlysa att det går att anmäla brädspels arrangemang och att alla som ska arrangera ska kontakta Tomas Davidsson så snart som möjligt.
Det ser bra ut beträffande figurspelssektionen.
Det ser bra ut med receptionen men det behövs mer folk, men det behövs minst 5 till personer.
Det ser bra ut med kiosken men det behövs mer folk, men det behövs minst 5 till personer.

§11 Kioskinköp
Johan Linden har kontaktat olika affärer för att kunna minska inköpskostnaden av varorna. Däremot så är det ännu inte beslutat om varifrån varorna ska köpas.

§12 Poster
Ola Ståhl tar på sig ansvaret som konventskassör.

§13 Brandsäkerhet
Fredrik Ewers har kontaktat brandmyndigheterna och det ser bra ut.

§10 Att göra inför nästa möte
a) Johan Linden ska besluta varifrån kioskens varor ska köpas.

§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§12 Nästa möte
Nästa möte kommer att utlysas av Fredrik Ewers när denne finner det lämpligt.

§14 Mötet avslutas av ordföranden.

EDIT: Hade skrivit fel datum.
Var med och spela.

roligt

#3
Konventsmöte för BSK29 2011-10-9

Närvarande: Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), David Dynefors (tel. 0709271498), Johan Linden (tel. 0703735953), Erik Bengtsson (tel. 0708301375), Matias Andersson (tel. 0737802725), Tobias Sandén (tel. 0705846611), Fredrik Ewers (tel. 0706777788), Patrik Bohlin (tel. 7005831580), pannan, Markus Johansson (tel. 0705597023)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Fredrik Ewers

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Lokaler
Fredrik Ewers meddelar oss om att alla lokaler nu är bokade med undantag från några strö rum som vi planerar att använda som rollspelsrum, dessa ska däremot bokas så fort Fredrik får tag i ansvarig.

§4 Papper till brandmyndigheten
Brandmyndigheten vill ha papper angående brandsäkerheten och övernattningen som kommer vara på konventet. Dessa ska lämnas in under veckan som kommer.

§5 Sektionerna
Brädspelssektionen meddelar att en del brädspelsarrangemang är anmälda men några väntade är inte inne ännu.
Kortspelssektionen meddelar att kontakten med Svenskamagic är färdig och Svenskamagic har fått upp BSK på sin hemsida.
Det ser bra ut beträffande figurspelssektionen.
Det ser bra ut med receptionen men det behövs mer folk.
Det ser bra ut beträffande kiosken. Det behövs fortfarande fler folk men det börjar se bra ut. Kiosken kommer att köpa in sina varor från ICA Maxi i år.
Det ser ganska bra ut med rollspel, det finns flera arrangemang men det behövs mer spelledare.

§6 SÄK
SÄK är kontaktade, informerade och redo inför konventet. De hade även en representant på mötet (obias Sandén)

§7 Koppar
Koppar med årets ordstäv och "BSK 29" kommer införskaffas och ska säljas under konventet. Tomas Davidsson kommer fixa bilden och Fredrik Evers kommer fixa med inköp.

§8 Arangörsanmällan
Det är fortfarande flera arrangörer som inte anmält sig i databasen, dessa bör göra detta så fort som möjligt.

§9 Att göra inför nästa möte
a) Johan Linden ska besluta varifrån kioskens varor ska köpas.

§10 Övriga frågor
Fundera på ifall vi ska ha en enkät som deltagare kan fylla i med frågor om vad de gillar och vad de vill se arrangerat på BSK 30.

§11 Kl. 12:00 Lördagen den 15 oktober.
Var med och spela.

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-10-15

Närvarande: Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), David Dynefors (tel. 0709271498), Fredrik Ewers (tel. 0706777788), Peter Wahlström (tel. 0706142678), Tobias Sandén (tel. 0705846611) och Robin Fredman (tel. 0761719603)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Tomas Davidsson.

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Tomas Davidsson, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Kopparna
a) Loggan som vi hade tänkt ha på kopparna är copyrightad men Tomas Davidsson har försökt kontakta ägaren och kommer fortsätta med det.
b) Bild och text för koppen måste skickas in innan måndag.

§4 Genomgång av anmälningar
Tomas meddelar oss om de anmälda, hur många som är anmälda och hur många som vill ha sovplats. Siffrorna är inte slutgiltiga.

§5 Robin behöver 4st bygglampor.
Robin Fredman behöver 4st bygglampor och det ska fixas.

§6 Bensinersättning
Vi beslutade ge ut en milersättning för de arrangörer som ska ha bensinersättning för att få material till konventet. Inga exakta siffror satta.

§7 Högskolans bord i Boråshallen
Fredrik Ewers och David Dynefors ska kontakta Boråshallen för att det finns bord där som tillhör högskolan som vi ska kunna använda under konventet.

§8 Sektioner
Figurspel meddelar oss om att det ser bra ut och att WFB vill vara i Belona samt utanför. De vill ha dit 36 spelbord.
Rollspel meddelar att det ser bra ut, fler spelare får plats.
Brädspel meddelar att det ser bra ut.

§9 Hemsidan
Hemsidan har börjat komma i ordning och Tomas Davidsson påminner om att fler texter från arrangörer måste skickas in från de som inte gjort det.

§10 Lokaler
I stort ser det bra ut beträffande lokalerna men angående rollspelslokalerna så har det skett ett litet missförstånd, med det ser ändå ut som att vi kommer kunna boka dem.

§11 Butiker
Angående butiker. Så beslutade vi ta ut en betalning på 1500kr i spel på att de ska få vara där. Vi har för tillfället två butiker men ont om plats. Vi funderar på att placera dem i Rabalder. Beslut skjuts upp till nästa möte.

§12 Transport
Markus meddelar figurspelssektionen att han vill ha mer information angående transporter.

§13 Fler arrangemang
Alla som är intresserade av att hålla i ett mindre arrangemang är välkomna att kontakta Fredrik Ewers eller tomas Davidsson.

§14 Sovning
Vi ska i år hålla ett totalförbud mot allt sovande på annan plats än sovsalarna på konventet. För eventuella problem eller undantagstillstånd, kontakta Fredrik Ewers.

§15 Nästa möte
Nästa möte beslutas vara lördagen 22 Oktober kl 12:00.
Var med och spela.

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-10-22

Närvarande: Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), Johan Linden (tel. 0703735953), Fredrik Ewers (tel. 0706777788), Patrik Bohlin (tel. 7005831580), Peter Wahlström (tel. 0706142678), Tomas Gustafsson (tel. 0762020201), Adam Paulsson (tel. 076 1851856), David Dynefors (tel. 0709271498) och Karl Tatti (tel. 0739543215)

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Fredrik Ewers

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Genomgång av anmälningar
Tomas meddelar oss om de anmälda, hur många som är anmälda och hur många som vill ha sovplats. Siffrorna är inte slutgiltiga.

§4 Sektioner
Brädspel meddelar att det ser bra ut.

§5 Konvents schema
Tomas Davidsson ger oss en genomgång på de prelliminära arrangemangstiderna och schemat.

§6 Butiker
Gamersvault, manticora och elders spelbar i sammarbete med goblingames är de butiker som vi väntar komma på konventet.

§7 Bensinersättning
Vi beslutade förra mötet ge ut en milersättning för de arrangörer som ska ha bensinersättning för att få material till konventet. Denna beslutades nu till 20kr/mil.

§7 Högskolans bord i Boråshallen
Fredrik Ewers har fortfarande inte fått tag på vaktmästaren på Boråshallen angående högskolans bord som finns där och som vi vill använda. Men han ska fortsätta försöka.

§8 Frågeankät
Karl Tatti tar på sig ansvaret för att fixa en webbaserad ankät för deltagarna om vad de gillat på konventet och vad de vill se arrangerat på BSK 30. Denna ska mailas ut till alla som deltog på konventet i år efter konventet.

§9 SÄK informerar
SÄK påminner oss om att de inte har något ansvar för dörröppnande under konventet.

§10 Angående att föra över deltagar data från databasen.
Patrik Bohlin ansvarar för att se till så att de anmälda deltagarna på konventet förs in i ett exelark efteråt.

§11 Låna bord från Brämhults Fritidsgård
Tomas Davidsson ska kontakta Brämhults Fritidsgård angående att låna bord som vi ska använda i receptionen.

§12 Brandmyndigheten
David Dynefors har kontaktat brandmyndigheten inför konventet och det ser ut som att det går bra. Eventuellt så måste högskolan kolla över sin brandsäkerhet inför nästa år men inget som angår oss.

§14 Till nästa möte
Kiosk och Reception skulle fortfarande kunna ge jobb till mer folk.

§15 Nästa möte
Nästa möte beslutas vara lördagen 29 Oktober kl 12:00.
Var med och spela.

roligt

Konventsmöte för BSK29 2011-10-22

Närvarande: Tomas Davidsson (tel. 0703373264), Nicklas Lallo (tel. 0761176787), Johan Linden (tel. 0703735953), Fredrik Ewers (tel. 0706777788), Patrik Bohlin (tel. 7005831580), Peter Wahlström (tel. 0706142678), Tomas Gustafsson (tel. 0762020201), Adam Paulsson (tel. 0761851856), David Dynefors (tel. 0709271498), Karl Tatti (tel. 0739543215), Markus Johansson (tel. 0705597023), Robin Fredman (tel. 0761719603), Ola Ståhl (tel. 0733820741),  Martin Dalevik (tel. 0709425651).

§1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av Fredrik Ewers

§2 Inledande punkter
a) Till mötesordförande väljs Fredrik Ewers, till mötessekreterare väljs Nicklas Lallo.
b) Dagordningen fastställs och godkändes.

§3 Sektionsansvariga sumerar
a) WFB meddelar om att det gick bra under konventet, lite problem med att alla skulle ha band men inget anmärkningsvärt.
b) Kiosken meddelar om att det gick bra. Det finns nedskrivet på separat papper vilka varuinköpsförändringar som kioskansvarig rekommenderar inför näst år.
c) Övriga delar utav figurspelssektionen meddelar om att fler bord skulle vara bra inför nästa år. Och speciellt fler personer som kan hjälpa till att bära bord.
d) Reception meddelar om att det funkade bra i år. De behöver inför nästa år någon som är huvudansvarig för receptionen under konventet och främst för utlämnandet utav pengar. Receptionenspersonalen måste ha klart för sig vad de får göra och vilka deltagare som ska ha gratis inträde m.m. Informationspapper bör skrivas inför nästa år.
e) Städ meddelar om att det gick sådär. Det behövdes fler folk. Slutstädet behöver ordnas upp, fler grejer kunde gjorts innan slutstädet och även där så skulle fler folk skulle varit bra. Vi skulle även behöva inköpa in mer städutrustning inför nästa år.
f) Transport meddelar om att allt gick bra. Vi ska göra samma sak nästa år. I stort så var proceduren att det var två bilar, en dedicerad till figurspel och en för allt annat, och det började jobba tidigt.
g) Rollspel meddelar om att det gick bra, det var lite ont om folk men lokalerna var bra. Rollspelsansvarig skulle behöva en nyckel eller prata ihop sig med någon i förväg för att det skulle fungera riktigt bra nästa år.
h) Brädspelssektionen meddelar om att det gick bra i stort. Men stundtals så skulle det ha varit bra med förranmällningar för fasta brädspels pass.
i) Kortspelssektionen. Tomas davidsson, våran kontaktperson till Svenska Magic (som praktiskt taget är hela kortspelssektionen) meddelar att det i stort sätt gick bra där.

§4 bord
Det ska finnas fler bord i borås hallen som vi kan använda nästa år, vi använde 100 i år och det ska finnas minst 142 tillgängliga.

§5 information
Mer information om vart saker är (främst rollspel) skulle behövas inför nästa år då detta efterfrågades under konventet. Både infotavla och karta har saknats under konventet.

§6 matkuponger
244 matkuponger användes under konventet.

§7 livestream
livestreamarna från konventet fungerade, fler streamar skulle inte skadat.

§8 Konventsansvarigs utvärdering
Ewers meddelar att han bedömde konventet som lugnt och att dem han talade med verkade gilla konventet. Besökarna har uppskattat konventet, och uppfattat det som trevligt och stämningsfullt, detta på grund av att vi uppehöll alla små arrangemang.

§9 Preliminär ekonomisk raport
Preliminära totala utgifter för konventet 89 461kr.
Preliminära totala inkomster för konventet 166 702kr
Preliminär beräknad vinst 77 235kr

§10 butiker
Gamers vault är den ända butik som ännu inte betalt oss för att de har fått sälja på konventet.

§11 Övriga frågor och mer information
Övriga frågor och mer information finns på separata papper skrivna under mötet. Dessa ska förvaras tillsammans med detta protokoll.

§12 Planer inför nästa år
Inför nästa år så rekommenderar konventsgruppen att arbetet påbörjas tidigare. En preliminär tidsplan blev presenterad och för mer information angående denna så bör man kontakta Tomas Davidsson.

§13 Konventsgruppen tackar för sig
Konventsgruppen tackar för sig och är redo att lämna över till nästa konventsgrupp år 2012.
Var med och spela.